"Bez naděje musím statečně bojovat." (2)

17734780 1

Ústav řeckých a latinských studií srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

„Bez naděje musím statečně bojovat.“

Julián Apostata, Nikeforos II. Fokas a Konstantin XI. Palaiologos v tragédiích Nikose Kazantzakise,

kterou prosloví 

Mgr. Hana Bohrnová z Masarykovy univerzity.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2018 v 18h

na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

 

 

Anotace přednášky: 

Řecký spisovatel Nikos Kazantzakis, který je v českém prostředí znám především jako romanopisec, byl též básníkem a autorem tragédií. Tři Kazantzakisova dramata zachycují klíčové poslední okamžiky života tří byzantských císařů, kteří díky svému nevšednímu osudu zanechali významnou stopu v řecké lidové slovesnosti i moderní literatuře. První drama je věnováno Juliánovi (332–363), který si za svůj návrat k pohanství vysloužil v křesťanské Byzanci přídomek Apostata (Odpadlík). Druhá tragédie líčí poslední chvíle věhlasného válečníka Nikefora II. Foky (912–969) a třetí pak marný boj legendárního obránce Konstantinopole před Turky Konstantina XI. Palaiologa (1405–1453). Cílem této přednášky je představit Kazantzakisova dramata s byzantskou tematikou, srovnat charakteristiky v nich zachycených osobností s jejich popisem v dobových pramenech a následně začlenit tato díla do širšího kontextu Kazantzakisovy tvorby. 

>>> archiv pozvánek

Prof. Alden Smith

Prof. Alden SmithÚstav řeckých a latinských studií srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Where Character is King: Leadership and Epicureanism in Aeneid 1,

kterou prosloví 

prof. Alden Smith (Baylor University, Texas, USA).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. června 2018 v 18h

na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

 

 

Anotace přednášky: 

AttThe notion that Epicureanism shapes Virgil’s thought process is quite old, going back to Servius. That notion can also be derived from several factors, from the historical Virgil’s friendship to the Epicurean philosopher Philodemus and his circle, to his friendship with Horace and Maecenas, to the thematic progression of Epicurean imagery from the Eclogues through the Georgics to the Aeneid.  Relatively recent studies, such as those of Hardie, Dyson and Kronenberg have further shown a range of intertextual resonances of the Aeneid with the DRN.  This paper will show that, although Virgil frequently employs linguistic echoes of Lucretius, he does not do so simply to draw on philosophical concepts to undergird the notion of friendship.  Rather, in the Aeneid’s first book, Virgil would seem to develop his characters in terms of friendship to show how Aeneas bonds with his men within a collective unit.  Their bond of friendship is a vital component of the way that Virgil shapes the narrative and develops his characters, particularly as concerns his initial exposition of Aeneas’ personality.  Epicurean intertexts provide atomic analogues to the way that Aeneas’ men interact socially, demonstrating, in book 1 at least, that Aeneas’ style of leadership proves to be as collaborative as it is dynamic.

>>> archiv pozvánek

Jubileum prof. Spunara


spSrdečně Vás zveme na přátelské setkání u příležitosti významného životního jubilea

prof. Pavla Spunara,

zakladatele medievistické sekce JKF. 

 

PROGRAM:

- přednáška Rukopisy mluví, rukopisy zpívají, 
kterou prosloví doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.;

- umělecké vystoupení: Tiburtina Ensemble, um. vedoucí Barbora Kabátková;

- společenská část.

 

Setkání se uskuteční v úterý 22, května od 17hv zasedací místnosti ÚČL AV ČR Na Florenci 3, Praha 1, 3. patro.

Přístup do zasedací místnosti je vstupem C (šikmo doprava přes dvůr).

 

 >>> archiv pozvánek

Přednáška se ruší

Z důvodu náhlé hospitalizace prof. Castellaniho se ruší dnešní přednáška.