Pura Nieto a David Konstan

Jednota klasických filologů, Ústav řeckých a latinských studií FF UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK vás srdečně zvou na přednášky: 

Document page 001

Female choruses in Pindar,

kterou prosloví prof. Pura Nieto (Brown University).

Přednáška se koná ve středu 22. března ve 14.10 na Ústavu řeckých a latinských studií
(FF UK, Celetná 20, místnost 147).

-------------------------------

Homer: The Intimacy of battle and a lion´s heart,

kterou prosloví prof. Pura Nieto (Brown University).

Přednáška se koná ve čtvrtek 23. března v 18 h v Zelené posluchárně
(FF UK, Celetná 20, místnost 147).

----------------------------------------

Remorse: The Origins of a Moral Idea,

kterou prosloví prof. David Konstan (New York University).

Přednáška se koná ve čtvrtek 23. března ve 14.10 na Ústavu filosofie a religionostiky
(FF UK, nám. J. Palacha 2, místnost 217).


 

Vyšehradská trikoncha


008 Morstadt 1830 1Srdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku

Vyšehradská trikoncha,

kterou přednese Ladislav Varadzin (Archeologický ústav AV ČR).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 18 h
na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: Na přemyslovském hradišti na Vyšehradě byly v letech 2011–2014 objeveny základy předrománské stavby s centrálním půdorysem spadající předběžně do druhé poloviny 10. – první poloviny 11. století. Pozůstatky této stavby jsou překvapivé neobvykle velkými rozměry a půdorysným typem, které v tehdejším českém přemyslovském prostředí nemají analogie. Nález vrhá nové světlo na počátky nejstarší české architektury, otevírá otázku provenience toho typu stavby, kterou bude nutné řešit v širším evropském měřítku. V neposlední řadě ukazuje také na značný význam Vyšehradu již v jeho nejstarším období, o kterém jsme dosud věděli jen velmi málo. Bezprostřední poznatky terénního archeologického výzkumu a první výsledky odborných expertíz budou prezentovány vedoucím archeologického výzkumu na Vyšehradě.

De alieno nostrum


Codex SalmasianusSrdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku

De alieno nostrum:

aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia

kterou přednese Mgr. Marie Okáčová, PhD. (Masarykova univerzita Brno).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 18 h
na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: Centones Vergiliani – citátové mozaiky složené z Vergiliových veršů – jsou jedinečným svědectvím Vergiliovy pozice kanonického básníka a současně svérázným vyvrcholením tradice imitatio cum variatione, neodmyslitelně spjaté s antickým písemnictvím prakticky po celou dobu jeho existence. Dochované vergiliovské centony z doby pozdní antiky (3.–6. stol. n. l.) pokrývají široké žánrové a tematické spektrum – od biblického eposu přes mytologické příběhy a náměty ze všedního života až po erotické verše. Nejpočetnější skupinu představuje sedm mytologických epyllií dochovaných v souboru Anthologia Latina v kodexu Salmasianus, která začala vzbuzovat pozornost badatelů až na samém sklonku minulého století. Jejich citátová struktura prozrazuje promyšlené strategie nápodoby Vergiliova původního stylu, nezřídka obohacené o důmyslné aluze na další klasické autory. V průběhu recepčního procesu se tak čtenáři nabízejí zajímavé exkursy do světa antické mytologie a její spletité literární tradice.

Writing history from the papyri: the evidence of Hermupolis Magna


Ústav klasických studií a brněnská pobočka JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Writing history from the papyri: the evidence of Hermupolis Magna 

Writing history from the papyri: the evidence of Hermupolis Magna

kterou přednese Dr. Alexander Free ((Ludwig-Maximilians- Universität München).

Přednáška se uskuteční v úterý 13. prosince 2016, v 9.10 hod. v posluchárně A 21 na Ústavu klasických studií (FF MU, budova A, I. patro).