Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů

Auriga 2019 hrbet 14 173 black 1

ISSN: 1211-3379
Vychází: 1x ročně (2013-2022 vycházel 2x ročně)
První číslo: 1959
Aktuální číslo: LXV (2023)

Vychází od roku 1959 pod názvem Zprávy Jednoty klasických filologů, od roku 1992/1993 pod názvem Auriga a je přímým pokračovatelem Listů filologických, které vydával spolek Jednota českých filologů (předchůdce JKF) od r. 1873.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 28. 11. 2014.

Články jsou podrobovány posouzení nezávislých recenzentů.

Časopis přináší

  • odborné i vědecko-popularizační články z oblasti antiky, medievistiky a příležitostně i novořečtiny (s résumé ve světovém jazyce);
  • původní překlady (nebo jejich ukázky);
  • informace o konferencích, výstavách a jiných významných událostech u nás a na Slovensku;
  • soupis diplomových prací, které byly obhájeny v daném roce na fakultách u nás i na Slovensku;
  • recenze na překlady antických děl, přeloženou vědecko-populární literaturu i původní vědecké práce.

Distribuce

Členům JKF je časopis distribuován zdarma.

Ostatní zájemci mohou aktuální i stará čísla zakoupit v knihkupectví Karolinum, nebo si je objednat přímo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Cena výtisku je 150 Kč.