Přednáška - květen 2023 (2)

 

 

Pavlík The Arch of Titus Upper Via Sacra Rome 31862188061 JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 

 Problematické hledání počátků křesťanství,

   kterou přednese

     doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

      (Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova)

     Přednáška se koná ve čtvrtek 4. května 2023 od 18:00 hodin v místnosti C144 (Celetná 20, Praha 1).

 

Přednášku bude možné sledovat také online přes MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZkYjhkZTQtZGE2Yy00NGMyLThkOTgtOThlMGNkY2I4NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%228afb0b09-2283-464c-b318-2463fb1ac04c%22%7d

Anotace: 

Řada reformních hnutí v dějinách křesťanství byla motivována snahou navrátit křesťanskou praxi k větší autenticitě, která byla měřena zpravidla srovnáním se životem tzv. prvotní církve neboli se životem křesťanů prvního, popřípadě druhého století. Moderní a postmoderní myšlení se však postupně víc a více propracovává k přesvědčení, že křesťanství není nějaký samozřejmý nadčasový fenomén, jehož podstatu by bylo možno poznat studiem a analýzou počátků, jednou provždy ji definovat, a získat tak univerzálně platné kritérium autenticity pro současnost. Přednáška předestře metodologické problémy historického a teologického zkoumání křesťanství prvního a druhého století a metodologický obrat v současném bádání. Ukáže také, jaké důsledky kritika metody přináší pro pojetí počátků křesťanství, a na příkladě problému formování křesťanské identity demonstruje, jak se chápání počátků v kritické teologii posledních dvaceti let proměnilo.

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Další svazek edice Bilingua

 

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z řecké řady:

 Dión z Prúsy: Řeči na sněmu

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Filip Horáček.

(Kniha vyšla s laskavou podporou Katolické teologické fakulty UK.)

 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zakoupit v knihkupectvích Kosmas a Karolinum. 

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 130 Kč).

 

P.S.: A už se můžete těšit na římský historický spis Epitome de Caesaribus v překladu a s úvodní studií Ivana Prchlíka. 

 

Třetí a čtvrtý svazek edice Bilingua

 

Hub 2

Hub 1

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel třetí a čtvrtý svazek edice Bilingua:

 

 Svazek III

Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides

Dva humanistické popisy Prahy

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Vojtěch Pelc.

 

 

  Plaut 2Plaut 1Svazek IV

Titus Maccius Plautus

Curculio aneb Darmojed

Překlad, komentář a úvodní studii připravili Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar a Radek Černoch.

  

Knihy si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 180 Kč (pro členy JKF 150 Kč).

 

Druhý svazek edice Bilingua

 

B2 page 001

B1 page 001

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z latinské řady:

 Marcus Tullius Cicero

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Michal Ctibor.

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 130 Kč).

 

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 130 Kč).