O Jednotě klasických filologů

Jednota klasických filologů je spolek, který se orientuje především na pravidelnou publikační a přednáškovou činnost v oboru klasických studií. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd ČR. Od roku 1959 vydává JKF časopis Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů, v němž jsou publikovány kratší odborné stati, recenze a aktuální informace o rozvoji klasických studií v České republice i zahraničí.

JKF má antickou a medievalistickou sekci a pobočku v Brně. Spolupracuje rovněž se Slovenskou jednotou klasických filologov v Bratislavě a je členem Mezinárodní federace pro klasická studia (FIEC).

Stanovy Jednoty klasických filologů ke stažení zde.

Z historie JKF

Jednota klasických filologů byla založena v roce 1868 jako původně studentský spolek s cílem pěstovat filologické vědy v češtině (původní název Jednota českých filologů). V roce 1872 se stala společností vědeckou, která sdružovala nejen studenty ale i profesory a badatele klasického, slavistického a hlavně bohemistického zaměření. Od roku 1873 začala vydávat časopis Listy filologické a paedagogické, od roku 1887 nazývané zkráceně Listy filologické, který vychází dodnes (pod záštitou Kabinetu klasických studií při Filosofickém ústavu AV ČR).

Mezi významné představitele JKF patřili v minulosti např. Josef Král, Jan Gebauer, Bohumil Ryba, Karel Svoboda, Karel Janáček a Pavel Oliva.

Výběr z bibliografie o JKF

Souček, Jan Jednota klasických filologů si připomíná kulaté jubileum AVRIGA - ZJKF LX/2, 2018, 5-8.
Moravová, Magdalena Jednota klasických filologů – historie a současnost Akademický bulletin AV ČR 5/2005, 24.
Oliva, Pavel 40 let „modrých sešitků“ Auriga 40/1998, 5.
Svatoš, Martin 125. jubileum Jednoty: chlouba i závazek? Auriga 36-37/1994-1995, 5-7.
Svatoš, Martin Jednota i Listy jubilují – a co dál? LF 116/1993, 201-207
Svatoš, Martin 125 prvního českého filologického spolku. Světlá minulost, temná budoucnost DaS 15,6/1993, 60-61
Oliva, Pavel Bohumil Ryba – badatel a organizátor vědecké práce Sborník příspěvků ze slavnostního shromáždění na počest 90. výročí narození profesora B. Ryby, ed. A. Baďurová, A. Vidmanová, Praha 1991, 33-35
Oliva, Pavel Rozvoj klasických studií v ČSAV a vytváření Jednoty klasických filologů 200 let České společnosti nauk 1784-1984, vědecká konference, Praha 30. 10. -2. 11. 11. 1984, vydal. J. Purš, Praha 1985, 265-273