Přihlašuji se za člena Jednoty klasických filologů, dobrovolné vědecké organizace při AV ČR.