Vydavatelství

 

EDICE BILINGVA

Od roku 2016 vydává Jednota klasických filologů připravit novou ediční řadu Bilingua, v níž vycházejí překlady řeckých a latinských děl do češtiny. Vydání jsou bilingvní, komentovaná, přísně odborně recenzovaná. Jednotlivé publikace budou vycházejí s grantovou podporou z jiných zdrojů, JKF zajišťuje redakční a administrativní práce na ediční řadě. 

Knihy lze objednat na adrese jkf @ ff.cuni.cz. Cena: 250 Kč (pro členy JKF 200 Kč), nebo zakoupit v knihkupectví Karolinum a v distribuční síti Kosmas.

bilingua web page 0001 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V edici Bilingva vyšly tyto svazky:

Alkmán: Partheneion z Louvru.  Překlad, úvodní studie a komentář: Robert Roreitner. 2016. Recenze zde.

Marcus Tullius Cicero: Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem. Překlad, úvodní studie a komentář: Michal Ctibor. 2018.

Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides: Dva humanistické popisy Prahy. Překlad, úvodní studie a komentář: Vojtěch Pelc. 2019.

Titus Maccius Plautus: Curculio aneb DarmojedPřeklad, úvodní studie a komentář: Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar a Radek Černoch. 2019.  

Dión z Prúsy: Řeči na sněmuPřeklad, úvodní studie a komentář: Filip Horáček. 2022.

Epitome de Caesaribus (Výbor z Caesarů). Překlad, úvodní studie a komentář: Ivan Prchlík. 2022.

Seneca: De otio, De tranquillitate animi. Překlad, úvodní studie a komentář: Edita Wolf. 2023.

Lýsiás: Obžaloba Eratosthena, Obžaloba Agoráta. Překlad, úvodní studie a komentář: Pavel Nývlt. 2023.

Terentius: Hecyra (Tchýně). Překlad, úvodní studie a komentář: Michal Ctibor. 2024.

Připravujeme:

Marcus Tullius CiceroPro Sestio. Překlad, úvodní studie a komentář: Václav Marek. 

 

 

ČASOPIS AVRIGA - Zprávy Jednoty klasických filologů

Auriga novus

Jednou ze základních činností JKF je vydávání odborného časopisu Auriga - ZJKF. Od roku 2013 do roku 2022 vycházel Auriga-ZJKF 2x ročně, od r. 2023 se frekvence snížila opět na jedno číslo ročně.

Všechna čísla lze objednat e-mailem na adrese jkf @ ff.cuni.cz. Jednotná cena za každé číslo je 150 Kč. 

  

 

 

 

 

 

DALŠÍ PUBLIKACE

sbornik BM

VISVQUE ET AVDITV IVXTA VENERABILIS ADROGANTIAM EFFVGERAT, 2013. edd. Bořivoj Marek – Petr Honč. Praha: Jednota klasických filologů.

Sborník, který vznikl u příležitosti významného životního jubilea prof. Bohumily Mouchové, je rozdělen do tří částí. První a nejobsáhlejší část, jež je tematicky členěna na jazykovědnou, literární a historickou sekci, se skládá z 20 příspěvků českých i zahraničních klasických filologů. Druhá část je věnována vzpomínkám přátel i studentů a různým přáním. Jsou sem zařazeny také latinské básně na počest paní profesorky. V poslední části čtenář nalezne její kompletní bibliografii a seznam studentských prací, které během své dlouhé akademické dráhy doposud vedla.

Knihu lze objednat na adrese jkf @ ff.cuni.cz. Cena: 100 Kč.

 

 

 

Bibliografická příručka

Jednota klasických filologů vydávala s několikaletou periodicitou i národní bibliografickou příručku, která pro naše a slovenské badatele doplňovala mezinárodní bibliografickou ročenku L’Année philologique. Oproti této mezinárodní příručce je jednak podstatně dostupnější, jednak má širší oborový záběr (jsou v ní zahrnuty i práce medievistické apod.) a dále podchycuje i specificky českou produkci, např. české překlady děl řecké a latinské literatury, české překlady sekundární literatury, odborné články v češtině, česky psané recenze apod., jimž v mezinárodní ročence L´Année philologique není (a nemůže být) věnována pozornost.

Doposud vydané svazky bibliografie klasické filologie zahrnují období do roku 1996. 

Bibliografická data od roku 1996 jsou přístupná v elektronické databázi: http://webh2.ff.cuni.cz/vufind/

Rovněž byl zpracován archiv článků, které vyšly v časopise Auriga - ZJKF od roku 1959, který je veřejně přístupná na adrese http://jkf.ff.cuni.cz/cs/auriga/databaze-clanku.