Zářijová přednáška

 

 thumbnail Heimeric de Campo 1

   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 The Millelogicon of Heymericus de Campo
(1395-1460) and the Debate over Radical Religious Communities in the 15th Century,

 

  kterou přednese

    Luciano Micali, Ph.D.

      (Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute for Greek and Latin Studies)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 30. září 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

 ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/7954249816?pwd=OTY3SldFa3BFQVRIYTZGNTJXeWMvQT09

 Abstarkt: 

Towards the end of his career, when he is a professor of theology at the University of Leuven, Heymericus de Campo (1395-1460) writes the Millelogicon, a determinatio about two books (now lost) circulating within the community of the Beghards and containing some heretical doctrines. In this work, Heymericus analyses some articuli extracted from the two books that are the object of his theological judgement and this gives to the author the opportunity to provide a very long and indepth reflection on some relevant doctrinal and mystical problems, always using the style and the methods that are typical of the medieval scholastic production. In my talk I will present the Millelogicon in its motivations, contents, style, sources and relevance for the study of Heymericus de Campo. This will also be the occasion to refer about my work for the critical edition of this text.

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Říjnová přednáška

 

 Obrázek Daneš   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 Tragédie a válka,

 

  kterou přednese

    doc. Jaroslav Daneš, Ph.D.

      (Katedra filozofie a společenských věd, FF, Univerzita Hradec Králové)

 

    Přednáška se koná v úterý 26. října 2021 v 18:00 hodin

                                                              v místnosti C 147 (Ústav řeckých latinských studií, Celetná 20, Praha 1).    

         

 

Přednáška je zaměřena na dva tematické okruhy:
1. Jaké jsou příčiny války v tragédii? Na základě čeho se ti, kdo stojí v čele obce, rozhodují, když jdou do války? Jak je hodnoceno jejich počínání?
2. Proč a jak epická poezie a tragédie nalezly uplatnění při terapii současných válečných veteránů?

 

 

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Listopadová přednáška

 

 

stupně

 

 JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 

  Stupňování latinských adjektiv,

 

  kterou přednese

    doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

      (Ústav řeckých a latinských studií FF UK)

 

    Přednáška se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

 

 

ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/96104435129

Anotace: 

Přednáška se zaměří na jednu ze základních gramatických kategorií, která byla v latinské lingvistice dlouho opomíjena. Která latinská adjektiva lze stupňovat a která ne? Získat odpověď na tuto otázku – vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici latinské rodilé mluvčí, a také vzhledem k velikosti a struktuře korpusu latinských textů – vůbec není jednoduché.

 

 

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Prosincová přednáška

 

2020 prosinec

 JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Postava Bríseidy v Iliadě: funkce zobrazení vztahů v trojici  Achilleus – Bríseis – Patroklos ve struktuře Iliady, 

 kterou přednese

  Mgr. Barbora Krylová, Ph.D.

(Mnichov)

 Přednáška se koná ve čtvrtek 10. prosince 2020 v 18:00 hodin

     přes platformu ZOOM (link pro přihlášení naleznete zde).    

   

 

Handout je ke stažení zde.

 

Anotace přednášky: 

Bríseis, Achilleova (nejen) zajatkyně, kterou dostal dle vlastního výběru rozhodnutím shromáždění řeckého vojska jako „čestný dar“ (γέρας, tj. symbolické materiální uznání válečných zásluh), poté co dobyl město jejího původu Lyrnéssos, není v Iliadě představena jen jako „cenné vlastnictví a symbol společenského uznání“, jehož svévolným a nespravedlivým odnětím se Agamemón pokusí Achillea ponížit a dostat pod svou kontrolu, ale také jako postava s vlastními názory, pocity a postojem k situaci, která jako jediná vedle Achillea (a Patrokla) dokáže emočně překročit dělící čáru mezi bojujícími stranami.

 Přednáška se pokusí ukázat, jakou roli hraje zobrazení vysoce nestandardních vztahů v trojici Achilleus – Bríseis – Patroklos (které jsou založeny především na vzájemné lidské blízkosti a respektu, čímž se zásadně odlišují od běžných společenských norem válečného konfliktu) v celkové struktuře Iliady - konkrétně (i) jak se podílí na konstrukci postavy Achillea jako člověka schopného hluboké empatie a soucitu a zároveň schopného překračovat hranice a měnit pravidla, pokud morálně neodpovídají jeho absolutně nastaveným kritériím, a (ii) jak přispívá k motivaci Achilleova jednání v závěrečné vrcholné scéně Iliady, ve které se rozhodne (za sebe i za mrtvého přítele Patrokla, v jehož jméně a intencích jedná) nejen vydat Hektorovo tělo a zároveň jeho otci Priamovi projevit hluboký respekt a soucit, ale dokonce prokázat poctu i samotnému Hektorovi tím, že sám zahájí rituální úkony nutné k jeho důstojnému pohřbu (omytí těla, oblečení do cenných trojských oděvů z výkupného a vlastnoruční pozdvižení Hektorova těla na lehátko).

 >>> archiv pozvánek