Členství v JKF

JKF sdružuje badatele, pedagogické pracovníky i studenty oboru klasických studií. Podmínkou členství je věk min. 18 let.

Členové jsou pravidelně zváni na přednášky, exkurze a jiné akce pořádané JKF. Dvakrát ročně je členům rozesíláno aktuální číslo časopisu Auriga - ZJKF, ostatní publikace jsou členům nabízeny za zvýhodněnou cenu. 

Přihlásit se můžete zde.

Členský příspěvek činí 300,- Kč ročně (resp. 150,- Kč pro studenty a důchodce).

Bankovní spojení: 2500314793/2010 (FIO bank).

Ke dni 31. 12. 2016 měla JKF 155 členů.