AVRIGA - ZJKF LXV (2023)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

Články - Commentationes

Jana KODETOVÁ - Augment v 5. zpěvu Posthomerik ve srovnání s homérskými texty (Augment in Book 5 of Posthomerica and in Homeric Texts)

Ivan PRCHLÍK - Voltaire, Iulianus a jeruzalémský chrám: V čem je třeba korigovat výklad v Canforovi? (Voltaire, Julian, and the Jerusalem Temple: What is to be Emended in the Discussion by Canfora?)

Martin STEINER - Cicero v díle J. A. Komenského (Cicero in the Works of J. A. Comenius)

Drahomíra TESAŘOVÁ Kolokační termíny ve starověké latinské lékařské terminologii (Collocation Terms in Ancient Latin Medical Terminology)

Didaktika - Didactica

Tomáš WEISSAR - Latina a problematika transferu dovedností (Latin and the Problem of Learning Transfer)

Recenze - Censurae librorum

Harm Pinkster, The Oxford Latin Syntax. Volume II: The Complex Sentence and Discourse. Oxford: Oxford University Press 2021 (Olga Spevak)

Pindaros, Pýthijské zpěvy. Přeložil Robert Roreitner se Sylvou Fischerovou. Praha: Academia 2021 (Jaroslav Rytíř)

Philip Zimmermann, Armut und Bischofsherrschaft: Bischöfliche Fürsorge in der Merowingerzeit. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2022 (Martin Šenk)

Pavel Nečas – Eva Schánělová – Klára Čebišová, Latinská lékařská terminologie. Praha: Karolinum 2016. 348 s. (Petr Březina)

Marcela Andoková – Daniela Hrnčiarová (eds.): Bežný život starých Rimanov. Bratislava: Iris – Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2020 (Anabela Katreničová)

Zprávy - Miscellanea

Konference Medialatinitas IX. (Zuzana Smetanová – Markéta Krumphanzlová)

Jak vrátit antiku do procesu vzdělávání a do veřejného prostoru? Zpráva z diskusního setkání (Tomáš Weissar)

Spolkové zprávy - De vita societatis JKF