Přehled učebnic a didaktických materiálů


Ústav řeckých a latinských studií a JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na didaktickou přednášku

Přehled učebnic a dostupných didaktických materiálů k výuce latiny,

kterou prosloví Mgr. Lenka Jedličková (www.librilatini.cz)

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2017 v 18 hod. na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

Součástí přednášky bude možnost prohlédnout si některé materiály, popř. je i zakoupit. 

 vyr 1418prisca 2Anotace přednášky: 

Představíme si:

- tištěné učebnice starší i nové v českém jazyce; 
- tištěné učebnice rakouské, německé, italské a anglické;
- učebnice pro samouky;
- učebnice dostupné pouze v pdf formátu;
- on-line dostupné materiály: DUMy, MP MŠMT;
- weby a mobilní aplikace určené studentům latiny;
- latinský výukový časopis;

- zvukové nahrávky latiny a jejich problematika (některé nahrávky si poslechneme);
- audiovizuální materiály;
a další.

 >>> archiv pozvánek

A Brief History of the Greek language


Srdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku 1

A Brief History of the Greek Language

kterou prosloví Dr. Ioannis Galontomos (University of the Aegean).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. října v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: The goal of this presentation is to provide an overview of the history of the Greek language. In particular, the major milestones will be presented, starting from the Indoeuropean up to the Modern Greek period. Moreover, phenomena that shaped the history of the Greek language, such as the Language Question will be discussed.

 

>>> archiv pozvánek

The Slavic Letters of St. Jerome


2Ústav klasických studií a brněnská pobočka JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

The Slavic Letters of St. Jerome:
The History of the Legend, or, How Europe was not Divided into Eastern and Western in the Middle Ages.

kterou prosloví Prof. Julia Verkholantsev (University of Pennsylvania)

Přednáška se uskuteční v úterý 24. října 2017 v 16 hod. v posluchárně A 21 (ÚKS FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro).

 

Aj veľkí muži sa môžu mýliť: Omyly a bludy v diele uhorského vzdelanca 18. stor. Mateja Bela.


Ústav klasických studií a brněnská pobočka JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Aj veľkí muži sa môžu mýliť: Omyly a bludy v diele  uhorského vzdelanca 18. stor. Mateja Bela,

kterou prosloví doc. Mgr. Erika Juríková, Ph.D. (Trnavská Univerzita). 

Přednáška se uskuteční v úterý 16. května 2016 v 16 hod. v posluchárně A 21 (ÚKS FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro).