Dubnová přednáška

 

 

 

drinking wine 1540816 1307162   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednáškudancingdrinker1

  Kategorie aspektu v latině, 

  kterou přednese

   Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.

      (ÚŘLS FF UK, Prhaha)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

            John drank wine.                                                                                                                                                             John drank a liter of wine.

 

ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/7954249816?pwd=OTY3SldFa3BFQVRIYTZGNTJXeWMvQT09

Meeting ID: 795 424 9816

Passcode: venividi 

Anotace přednášky: 

V přednášce autorka představí výsledky své dizertační práce s názvem Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce. Stručně shrne dosavadní teorie o aspektu jak obecně, tak v bohemistické a v latinistické odborné literatuře. Definuje pojmy „aspekt“, „aktionsart“ a „situační typ“, a speciální pozornost věnuje vymezení pojmu „telicita“ a jejímu rozlišení na „telicitu inherentní“ a „telicitu maximalizační“. Aspekt autorka chápe jako univerzální sémantickou kategorii, která se v různých jazycích liší mírou gramatikalizace, přičemž výsledný aspektuální význam vzniká často kombinací více složek (slovesný čas, aktionsart, člen, přítomnost a množství objektu apod.). Jednou z těchto složek mohou být i slovesné prefixy, jak bude detailně ilustrováno na příkladu latinského slovesného prefixu ex-, který dodává základovým slovesům inherentní telicitu.

 >>> archiv pozvánek

Červnová přednáška

 

 

 červen 21 amulet

   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

  Řecké apotropaické nápisy ve svědectví
amuletů pozdně antické Syropalestiny
(c. 400 – 700), 

  kterou přednese

   Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

      (Ústav klasických studií MU, Brno)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 10. června 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

ZOOM:

Topic: JKF přednáška Juraj Franěk

Time: Jun 10, 2021 06:00 PM Prague Bratislava

https://cesnet.zoom.us/j/91486958577

 

Abstarkt: 

V přednášce autor představí dílčí výsledky své habilitační práce, v níž připravil k vydání nový korpus pozdně antických a raně byzantských apotropaických amuletů s řeckými nápisy. Po krátkém uvedení různých kategorií materiálních dokladů ochranné magie z období pozdní antiky se přednáška zaměří na amulety s vyobrazením takzvaného svatého jezdce, které tvoří jednu z nejoblíbenějších a nejlépe dochovaných skupin apotropaických objektů ve sledovaném období. Mimo vlastní analýzu performativních řeckých nápisů bude pozornost věnována také geografické distribuci nálezů, míšení křesťanských a „pohanských“ motivů, bilingvismu a ikonografii.

 >>> archiv pozvánek

Přednášky Jednoty klasických filologů

 

Vážení a milí členové,

vzhledem k současné situaci se březnová přednáška a pravděpodobně i následující přednášky Jednoty klasických filologů ruší. O další přednášce, která se bude konat, budete informováni emailem.

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a na zase brzy na shledanou!

 

čtyřlístek

 

 

 

 

 >>> archiv pozvánek

Únorová přednáška

 

 

2020 únor b

 

 JKF, ÚŘLS a KREAS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Voices in the dark. Valerius Flaccus’ reinvention of the nyktomachy scene, 

 kterou přednese

  Dr. Simone Finkmann

(Heinrich-Schliemann-Institut, Rostock)

 Přednáška se koná ve čtvrtek 27. února 2020 v 18:30 hodin

     na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).    

   

 

 Anotace přednášky: 

 Nyktomachies are an important structural element in ancient epic. They can easily be identified by their clearly demarcated time frame that reverses the conventional start and end point of traditional battle scenes. Despite their shared framework nyktomachies can take on many different forms from a dangerous nightly scouting expedition and a nocturnal ambush on one or more individuals to a night raid on the enemy’s camp and its sleeping soldiers to the destruction of an entire city, as in the case of the most famous nyktomachy in ancient literature, the sack of Troy with the stratagem of the Wooden Horse. On account of the ethically questionable nature of this rarely employed military strategy that is generally conducted as a last resort in which the attacking party surprises the sleeping enemy, the majority of fully developed nyktomachy scenes in ancient epic contain private discussions among the leaders as well as a war council in which the reasons for conducting the nocturnal attack are addressed at length. At the same time, due to the secretive nature of the nightly mission, the subsequent attack itself is carried out in silence. The Flavian poet Valerius Flaccus deviates from this narrative pattern and thereby changes the nature of the nocturnal fighting as well as its impact on both sides.

 

 >>> archiv pozvánek