The Nile and the borders of the Empire: The world of Rome in the literature of the Early Empire


Ústav klasických studií a brněnská pobočka JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

The Nile and the borders of the Empire:  The world of Rome in the literature of the  Early Empire,

kterou přednese prof. Dr. Bardo Gauly (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt). 

Přednáška se uskuteční v úterý 10. května 2016, v 16 hod. v posluchárně A 21 (ÚKS FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro).

 

Mistr Jan Hus, Panna Maria a Ovidius


Ústav klasických studií a brněnská pobočka JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Mistr Jan Hus, Panna Maria a Ovidius,

kterou přednese prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (z ÚKS FF MU). 

Přednáška se uskuteční v úterý 2. května 2016, v 16 hod. v posluchárně A 21 (ÚKS FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro).

 

Varro in Virgilian Commentaries: Transmission in Fragments

Jednota klasických filologů vás srdečně zve na přednášku

Varro in Virgilian Commentaries: Transmission in Fragments,

kterou prosloví Daniel Vallat (Universitè Lumière Lyon 2).

Přednášet se bude v anglickém jazyce.

Přednáška se koná ve čtvrtek 27. dubna ve 18h v Zelené posluchárně (FF UK, Celetná 20, Praha 1).

Anotace přednášky: In this paper the way the Virgilian commentaries of late Antiquity transmitted some fragments of Varro will be analyzed . This transmission causes various problems here reviewed : the reliability of the identification by the name ; the titles of the works ; the different forms of quotation ; the difficulties of text and manuscript transmission ; the delimitation of the fragments ; the indirect transmission of Varro already in the Antiquity ; the use of quoting Varro in a Virgil commentary ; finally we will hazard the hypothesis that, at the time of Servius, Varro was both an ancient, inescapable authority and a new challenge for the grammatici in their tacite rivalry with the Christian polemicists
.

Unde te habemus vir germane


Ústav klasických studií a brněnská pobočka JKF srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Unde te habemus vir germane,

kterou přednese prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (z Ústavu hudební vědy FF MU). 

Po přednášce bude následova (pseudo)umělecká performance v podání Studentského spolku při ÚKS.

Přednáška se uskuteční v úterý 4. dubna 2016, v 16 hod. v Akademické kavárně (Gorkého 11, Brno).