Lednová přednáška

01paleyaD

                                    JKF, ÚŘLS a KREAS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Byzantine Models of Time in a Northern Russian World Chronicle of the 15th C. 

 kterou přednese

  Dr. Sabine Fahl a Dieter Fahl

(Universität Greifswald/Berlin)

 Přednáška se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 18h 

     na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).    

 

 

 Anotace přednášky: 

The Paleya genre, an area long neglected because of its complexity, in the last decades gained more and more scholarly attention. The so called Short Chronographic Paleya, compiled in the Novgorod area in the early 15th century, is part of this tradition, linking Old Testament history, para-biblical traditions and chronography from the creation of the world to the Byzantine emperor Romanos I. Lakapenos (10th century).
For the first time, the Church Slavic text of the Short Chronographic Paleya is now made accessible to scholars who are not Slavists by a critical face-en-face edition (Church-Slavic and German) with commentary. Jewish and Christian non-canonical, canonical and chronographic texts — most of them inhereted from Byzantine sources, some preserved only in Slavic, some preserved in parallel traditions — offer a multi-faceted picture of the historical knowledge, an educated monk in Northern Russia had at that time.  Building on current findings — above all on the latest studies of the Paleya tradition, made in a Russian-German-Bulgarian team — the paper analyses the models of time in the Short Chronographic Paleya, exemplifying paths of transmission and methods of choosing and compiling the sources.

 >>> archiv pozvánek

Přednáška doc. Daniely Urbanové

 

                                        Ústav klasických studií a Jednota klasických filologů - Brněnská pobočka

urbanová si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou v rámci
profesorského řízení prosloví

 

doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

 (Ústav klasických studií FF MU, Brno)

          Ať se jejich údy roztečou, tak jako se rozteče toto olovo.          

           Similia similibus v textech kleteb.

(May their limbs melt, just as this lead shall melt. Similia similibus in curse texts.)

 

 Přednáška se koná ve středu 15. ledna 2020 ve 14:00 hodin na Ústavu klasických studií, v posluchárně A 21 (FF MU, A. Nováka, 1, budova A, 1. patro).  

  

 

Listopadová přednáška

sabel

  JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

K oranizácii poetických sabelských nápisov 

kterou přednese

Mgr. Barbora Machajdíková, Ph.D.

(Univerzita Komenského v Bratislavě)

 

Přednáška se mimořádně uskuteční v pondělí 18. listopadu 2019 v 18h 

na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).    

Anotace přednášky: 

Viaceré sabelské nápisy sa vyznačujú prítomnosťou štylistických prvkov, ako sú aliterácie či etymologické figúry. Komparatívna analýza týchto nápisných dokumentov odhaľuje spoločné princípy v ich metrickej štruktúre, ak ich posudzujeme z hľadiska akcentovej metriky založenej na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík.

Rytmus viacerých juhopicénskych nápisov (Bellante, bojovník z Capestrana, Crecchio) je vybudovaný na opakovaní sa určitého počtu slabík a prítomnosti alebo absencii prízvuku na týchto slabikách. Tento systém je porovnateľný s metrickou organizáciou niektorých paleovenétskych nápisov (Lozzo Attestino, Pernumia / Cartura) a pridať možno aj niektoré pelignijské nápisy (Casnar, Herentas). Otázkou zostáva, či ide o spoločné dedičstvo z praitalického obdobia alebo o výsledok kultúrnych kontaktov v archaickom období.

 >>> archiv pozvánek

Mezinárodní konference Plautus from Page to Stage

Milé kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Plautus form Page to Stage, která se bude konat ve dnech 11. - 14. 11. 2019 na ÚKS FF MU v Brně. Součástí konference budou také dvě Plautovská divadelní představení. Program konference naleznete zde.