Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Eva Kuťáková, Laudabile carmen, část I. - Římská metrika. Praha: Karolinum 2012 Vaníková, M. recenze Metrika - LVIII/2 (2016), 99-102
Zpráva o Letní škole klasických studií v Broumově Weissar, T. zpráva Klasická filologie konference, událost LVIII/1 (2016), 106-109
Harm Pinkster, the Oxford Latin Syntax. Part I. The Simple Clause Spevak, O. recenze Lingvistika latinská LVIII/1 (2016), 110-113
Jana Mikulová, Syntax latinských vedlejších vět Muchnová, D. recenze Lingvistika latinská LVIII/1 (2016), 114-117
Rodulfus Glaber. Dějiny světa v čase milénia Kalivoda, J. recenze Literatura středověká LVIII/1 (2016), 117-120
Helmold z Bosau. Kronika Slovanů Tomášek, J. recenze Historie jiná LVIII/1 (2016), 120-124
Hovory k sobě: dílo v zrodu Wolf, E. článek Literatura římská LVIII/1 (2016), 27-39
Selektivně zaznamenané násilí v aristotelském Athénském státním zřízení Nývlt, P. článek Literatura řecká LVIII/1 (2016), 40-51
V tom lese zůstaneš sám. "Krize interpretace" a vznik "křesťanského textu" v latinské literatuře od poloviny 3. do třetí čtvrtiny 4. století. Část I. Bažil, M. článek Literatura křesťanská LVIII/1 (2016), 5-26
Věčný absentér Tarasios aneb Kde četl Fótis knihy resumované v Bibliothéce - článek Byzantologie - LVIII/1 (2016), 52-77
Aenéis I Ctibor, M. překlad Literatura římská LVIII/1 (2016), 78-98
Studentská vědecká konference Katedry latinského jazyka a kultury FF OU Pumprová, A. zpráva Klasická filologie konference, událost LVIII/1 (2016), 104-105
Mezinárodní konference "Vybrané problémy antiky" v Nitře Prchlík, I. zpráva Klasická filologie konference, událost LVIII/1 (2016), 99-103
Francisco de Oliviera (ed.), Europatria Engelbrechtová, J. recenze Sborníky - LVII/2 (2015), 114-118
Intolerance v římské říši vůči Židům Doležal, S. článek Historie starověk - Řím LVII/2 (2015), 25-45
Mytologická jména Kákos a Pégasos ve středověkých odborných pramenech Šedinová, H. článek Varia středověk LVII/2 (2015), 46-69
Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 2. část Pastyříková, I. článek Literatura římská LVII/2 (2015), 5-24
Prof. Růžena Dostálová, CSc. (22. dubna 1924 - 18. srpna 2014) Tsivos, K. rozloučení Klasická filologie osobnosti LVII/2 (2015), 70-71
Důstojná připomínka augustovského výročí Kysučan, L. zpráva Historie starověk - Řím LVII/2 (2015), 72-73
The First Decades of Prague University: Transforming the Intellectual Space in 14th-century Central Europe (zpráva o mezinárodní konferenci v Praze, 6.-7. 11. 2014) Doležalová, L. zpráva Varia středověk LVII/2 (2015), 74-75