Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Helena Panczová - Daniel Škoviera, Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica Brodňanská, E. recenze Didaktika řečtina - učebnice LVII/2 (2015), 101-102
Zpráva z konference Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století Sklenářová, N. zpráva Didaktika klasické jazyky LVII/2 (2015), 76-77
Dirk Panhuis, Gramatika latiny Mikulová, J. recenze Didaktika latina LVII/2 (2015), 102-106
Seminář řecké antické literatury a kultury: 2.-13. 8. 2014, Delfy, Řecko Janouchová, P. zpráva Literatura konference, událost LVII/2 (2015), 78-80
Daniela Urbanová, Latinské proklínací tabulky na území římského impéria Kepartová, J. recenze Reálie - LVII/2 (2015), 106-109
Letní škola klasických studií 2014 Králová, M. zpráva Klasická filologie konference, událost LVII/2 (2015), 81-83
Milevský letopis: zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta Zich, L. recenze Literatura středověká LVII/2 (2015), 110-113
Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva Souček, J. článek Historie starověk - Řecko LVII/1 (2015), 7-16
Otázka (dis)kontinuity řeckých dějin v novodobé řecké historiografii Tsivos, K. článek Historie novověk a moderní dějiny LVII/1 (2015), 108-118
Tantum autem honoris magistris suis detulit (Vita Marci Antonini II-III a Ad seipsum I) Karfík, F. článek Literatura římská LVII/1 (2015), 17-31
Obraz císaře Hadriana v moderní historiografii Moravová, M. článek Historie starověk - Řím LVII/1 (2015), 32-45
Tacitus de Christianis: kde získal Tacitus své informace o křesťanech? Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LVII/1 (2015), 46-66
Polemičnost Štěpánovy řeči (Sk 7,2-53) v narativním kontextu Pavlík, J. článek Literatura křesťanská LVII/1 (2015), 67-89
Proba jako historička: Starozákonní dějiny a čtyři věky lidstva v Cento Probae Bažil, M. článek Literatura římská LVII/1 (2015), 90-107
Nikitinski, H.: De laudibus Monasterii Westphaliae metropolis Mouchová, B. recenze Živá antika historie LVI/2 (2014), 139-141
Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 1. část Pastyříková, I. článek Literatura římská LVI/2 (2014), 23-39
Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: V, Myšlenkové zázemí Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LVI/2 (2014), 40-55
Horáček, F. - Chlup, R.: Učebnice klasické řečtiny Bakyta, J. recenze Didaktika řečtina - učebnice LVI/2 (2014), 102-109
Tvary pipatio (Paulus ex Festo), pipare (Lucilius) a ich derivačná báza /pip-/ Machajdíková, B. článek Lingvistika latinská LVI/2 (2014), 5-22
Šír, Z.: Řecké matematické texty Šíma, A. recenze Medicína, botanika, matematika - LVI/2 (2014), 109-113