Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 2. část Pastyříková, I. článek Literatura římská LVII/2 (2015), 5-24
Prof. Růžena Dostálová, CSc. (22. dubna 1924 - 18. srpna 2014) Tsivos, K. rozloučení Klasická filologie osobnosti LVII/2 (2015), 70-71
Důstojná připomínka augustovského výročí Kysučan, L. zpráva Historie starověk - Řím LVII/2 (2015), 72-73
The First Decades of Prague University: Transforming the Intellectual Space in 14th-century Central Europe (zpráva o mezinárodní konferenci v Praze, 6.-7. 11. 2014) Doležalová, L. zpráva Varia středověk LVII/2 (2015), 74-75
Helena Panczová - Daniel Škoviera, Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica Brodňanská, E. recenze Didaktika řečtina - učebnice LVII/2 (2015), 101-102
Zpráva z konference Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století Sklenářová, N. zpráva Didaktika klasické jazyky LVII/2 (2015), 76-77
Dirk Panhuis, Gramatika latiny Mikulová, J. recenze Didaktika latina LVII/2 (2015), 102-106
Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva Souček, J. článek Historie starověk - Řecko LVII/1 (2015), 7-16
Otázka (dis)kontinuity řeckých dějin v novodobé řecké historiografii Tsivos, K. článek Historie novověk a moderní dějiny LVII/1 (2015), 108-118
Tantum autem honoris magistris suis detulit (Vita Marci Antonini II-III a Ad seipsum I) Karfík, F. článek Literatura římská LVII/1 (2015), 17-31
Obraz císaře Hadriana v moderní historiografii Moravová, M. článek Historie starověk - Řím LVII/1 (2015), 32-45
Tacitus de Christianis: kde získal Tacitus své informace o křesťanech? Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LVII/1 (2015), 46-66
Polemičnost Štěpánovy řeči (Sk 7,2-53) v narativním kontextu Pavlík, J. článek Literatura křesťanská LVII/1 (2015), 67-89
Proba jako historička: Starozákonní dějiny a čtyři věky lidstva v Cento Probae Bažil, M. článek Literatura římská LVII/1 (2015), 90-107
Adkins, L. - Adkins, R.A.: Starověké Řecko. Encyklopedická příručka Koucká, I. recenze Slovníky, encyklopedie, lexikografie antika LVI/2 (2014), 130-135
Konference Latinitas medica v Brně Žytek, J. zpráva Medicína, botanika, matematika - LVI/2 (2014), 76-79
Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století. Kepartová, J. recenze Historie učebnice LVI/2 (2014), 135-138
De XIII Academiae Latinitati Fovendae conventu Vindobonae habito Čepelák, J. zpráva Živá antika konference, událost LVI/2 (2014), 80-83
Nikitinski, H.: De laudibus Monasterii Westphaliae metropolis Mouchová, B. recenze Živá antika historie LVI/2 (2014), 139-141
Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 1. část Pastyříková, I. článek Literatura římská LVI/2 (2014), 23-39