Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Loudová, K. - Žáková, M. (eds.): Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics Bakyta, J. recenze Lingvistika jiná LIII (2011), 160-163
Radová, I.: Altgriechische Scholien. Ein typologische Versuch Dostálová, R. recenze Literatura řecká LIII (2011), 141-144
Prudentius krestanským Pindarom alebo Príbeh jedného literárnovedného klišé? Pacherová, L. článek Literatura římská LIII (2011), 19-32
Goldsworthy, A.: Armáda starého Říma Knittl, T. recenze Reálie - LIII (2011), 180-181
Edita Svobodová 22.10.1917-8.11.2010 Oliva, P. rozloučení Klasická filologie osobnosti LIII (2011), 91-93
Polybios: Dějiny, I (kniha 1-2); Dějiny, II (kniha 3-5) Burian, J. recenze Literatura řecká LIII (2011), 164-165
Isidor ze Sevilly: Etymologiae X Mouchová, B. recenze Literatura římská LIII (2011), 144-148
Babic, M.: Od antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímského cisárstva medzi rokmi 284-476 Burian, J. recenze Historie starověk - Řím LIII (2011), 195-196
Proprium "Kyréné" Horáček, F. článek Lingvistika řecká LIII (2011), 21-32
Obzretie za štyrmi deesaťročiami Slovenskej jednoty klasických filológov Škoviera, D. výročí Klasická filologie spolky a sdružení LIII (2011), 94-101
Gaius Iulius Caesar: Zápisky o válce galské Burian, J. recenze Literatura římská LIII (2011), 165-166
Adam Brémský: Činy biskupů hamburského kostela Kalivoda, J. recenze Literatura středověká LIII (2011), 148-151
Meier, M.: Justinián. Život a vláda východořímského císaře Bakyta, J. recenze Historie starověk - Řím LIII (2011), 197-201
Caelestis rationis opus: Stoicismus v Maniliově eposu Astronomica Žytek, J. článek Filozofie antická LIII (2011), 33-50
O učitelích a hercích u Chorikia z Gazy Šípová, P. článek Literatura řecká LIII (2011), 101-112
Plutarchos: Životopisy slavných Grékov a Rímanov Burian, J. recenze Literatura řecká LIII (2011), 167-169
Kosmas lidu britského (Geoffrey z Monmouthu: Dějiny britských králů) Kopecký, J. recenze Literatura středověká LIII (2011), 152-159
Rudolph, K.: Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky Ryneš, P. recenze Filozofie antická LIII (2011), 201-203
Relegi v Jordanových Getikách aneb kolikrát přečetl Jordanes Cassiodora? Doležal, S. článek Historie jiná LIII (2011), 51-61
Prof. dr. Jan Burian, CSc. (19.3.1929-6.5.2011) Oliva, P. rozloučení Klasická filologie osobnosti LIII (2011), 113-115