Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Dostálová, R.: Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole Pavlík, J. recenze Náboženství, mytologie - LIII (2011), 169-171
Římské neštěstí u Karrh (53 př. n. l.) Knittl, T. článek Historie starověk - Řím LIII (2011), 45-65
Zpráva o Letní škole klasických studií v Opavě Šimordová, S. zpráva Klasická filologie konference, událost LIII (2011), 112-114
Zpráva o Letní škole klasických studií Zudová, H. zpráva Klasická filologie konference, událost LIII (2011), 124-126
Pavlík, J.: Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu Bakyta, J. recenze Literatura řecká LIII (2011), 181-186
Wellner, L. V.: Ptolemaiovci. Z makedonských hor na trůn faraonů Oliva, P. recenze Historie starověk - Řecko LIII (2011), 172-174
Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma, II: Roviny intertextuálního čtení Bažil, M. článek Literatura římská LIII (2011), 5-18
Divadelní spolek LVPA Vaníková, M. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění LIII (2011), 115-117
Novořecká žatva za rok 2011 Šípová, P., Ondoková, V. zpráva Varia bez kategorie LIII (2011), 127-128
Osborne, R. (vyd.): Dějiny klasického Řecka Souček, J. recenze Historie starověk - Řecko LIII (2011), 187-190
Mašek, M.: Enyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí Souček, J. recenze Historie starověk - Řecko LIII (2011), 175-177
Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, I: Základní fakta o násilí vůči nim Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LIII (2011), 66-84
Bartoněk, A.: Dialekty klasické řečtiny Muchnová, D. recenze Lingvistika řecká LIII (2011), 156-160
Konference "Migrace obyvatelstva v Řecku ve čtyřicátých letech" Tsivos, K. zpráva Historie novověk a moderní dějiny LIII (2011), 129-130
Christ, K.: Krize a zánik Římské republiky Marek, V. recenze Historie starověk - Řím LIII (2011), 190-195
Petráň, Z. - Fridrichovský, J.: Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí Kepartová, J. recenze Numismatika - LIII (2011), 177-179
In memoriam Anežky Vidmanové Kopičková, B. rozloučení Klasická filologie osobnosti LIII (2011), 85-90
Loudová, K. - Žáková, M. (eds.): Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics Bakyta, J. recenze Lingvistika jiná LIII (2011), 160-163
Radová, I.: Altgriechische Scholien. Ein typologische Versuch Dostálová, R. recenze Literatura řecká LIII (2011), 141-144
Prudentius krestanským Pindarom alebo Príbeh jedného literárnovedného klišé? Pacherová, L. článek Literatura římská LIII (2011), 19-32