Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Bartoněk, A.: Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů Muchnová, D. recenze Lingvistika řecká LVI/1 (2014), 91-93
Tsivos, K.: Řecká emigrace v Československu (1948-1968) . Od jednoho rozštěpení k druhému Králová, K. recenze Historie novověk a moderní dějiny LVI/1 (2014), 121-125
Vaníková (ed.): Rosaciola/Liber discipuli, Rosaciola/Liber magistri Prokop, O. recenze Didaktika latina - učebnice LVI/1 (2014), 93-97
Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: IV, Protipohanská legislativa v praxi Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 19-43
Brodňanská, E.: Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch Bláhová, A. recenze Literatura křesťanská LVI/1 (2014), 97-99
Lstivá, prostopášná a bojechtivá koroptev podle Aristotela a raněkřesťanského Physiologu Šedinová, H. článek Varia bez kategorie LVI/1 (2014), 44-61
Thúkýdidés mezi fakty a pravdou Nývlt, P. článek Historie starověk - Řecko LVI/1 (2014), 5-18
Casula ex crustulis exstructa. DVD Prokopová, A. recenze Živá antika hudba, divadlo, film, umění LVI/1 (2014), 62-65
Doc. Dimitrios Papas - zakladatel lektorátu Novořecké filologie na UK. 65 let výuky novořečtiny a 50 let od úmrtí zakladatele lektorátu Novořecké filologie Tsivos, K. zpráva Klasická filologie osobnosti LVI/1 (2014), 66-75
Kosmas Pražský a jeho kmen Čechů Kalivoda, J. recenze Literatura středověká LVI/1 (2014), 100-106
Slovo překladatelky k české verzi Gramatiky latiny Dirka Panhuise Pultrová, L. zpráva Lingvistika latinská LVI/1 (2014), 76-80
Moravová, M.: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních Slíva, J. recenze Varia středověk LV/2 (2013), 115-118
Valachovič, P.: Stručné dejiny starovekého Grécka Klokner, T. recenze Historie starověk - Řecko LV/2 (2013), 119-121
Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: III, Základní přehled protipohanské legislativy Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LV/2 (2013), 27-48
Hérodotův renesanční návrat do západoevropské kultury Habaj, M. článek Literatura řecká LV/2 (2013), 49-63
Thrácké Nymfy a řecké nápisy: možné využití GIS v epigrafice Janouchová, P. článek Epigrafika - LV/2 (2013), 5-26
Klopotná cesta tam a zase zpátky (Latinský překlad Tolkienova Hobita dokazuje, že dobrý úmysl nestačí) Borýsek, M. živá antika Problémy překladu - LV/2 (2013), 64-72
Den latiny Slavíková, M. zpráva Klasická filologie konference, událost LV/2 (2013), 73-75
Europauem 11th Classics Colloquium Pauerová, E. zpráva Klasická filologie konference, událost LV/2 (2013), 76-78
Muchnová, D.: Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de epei en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique Bočková Loudová, K. recenze Lingvistika řecká LV/2 (2013), 107-108