Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Doc. Dimitrios Papas - zakladatel lektorátu Novořecké filologie na UK. 65 let výuky novořečtiny a 50 let od úmrtí zakladatele lektorátu Novořecké filologie Tsivos, K. zpráva Klasická filologie osobnosti LVI/1 (2014), 66-75
Kosmas Pražský a jeho kmen Čechů Kalivoda, J. recenze Literatura středověká LVI/1 (2014), 100-106
Slovo překladatelky k české verzi Gramatiky latiny Dirka Panhuise Pultrová, L. zpráva Lingvistika latinská LVI/1 (2014), 76-80
Gasparov, M. L.: Nástin dějin evropského verše Kuťáková, E. recenze Metrika - LVI/1 (2014), 107-112
Docete eos Latine! Aneb tři latinské dny v Nizozemí Čepelák, J. zpráva Živá antika konference, událost LVI/1 (2014), 81-84
Cartledge, P.: Sparta. Heroická historie Souček, J. recenze Historie starověk - Řecko LVI/1 (2014), 112-115
Antická tradice v renesanční kultuře Pokorná, B. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění LVI/1 (2014), 85-88
Boatwright, M.T. - Gargola, D.J. - Albert R.J.A.: Dějiny římské říše (od nejranějších časů po Konstantina Velikého) Marek, V. recenze Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 115-118
Latina na základce?! (Zpráva o kroužku latiny na ZŠ Bítovská v Praze 4) Waidinger, M. zpráva Didaktika latina LVI/1 (2014), 89-90
Barrett, A.A.: Životy císařů Kepartová, J. recenze Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 119-121
Bartoněk, A.: Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů Muchnová, D. recenze Lingvistika řecká LVI/1 (2014), 91-93
Thrácké Nymfy a řecké nápisy: možné využití GIS v epigrafice Janouchová, P. článek Epigrafika - LV/2 (2013), 5-26
Klopotná cesta tam a zase zpátky (Latinský překlad Tolkienova Hobita dokazuje, že dobrý úmysl nestačí) Borýsek, M. živá antika Problémy překladu - LV/2 (2013), 64-72
Den latiny Slavíková, M. zpráva Klasická filologie konference, událost LV/2 (2013), 73-75
Europauem 11th Classics Colloquium Pauerová, E. zpráva Klasická filologie konference, událost LV/2 (2013), 76-78
Muchnová, D.: Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de epei en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique Bočková Loudová, K. recenze Lingvistika řecká LV/2 (2013), 107-108
Konference Laetae Segetes III Nývlt, P. zpráva Klasická filologie konference, událost LV/2 (2013), 79-80
Pultrová, L.: The Latin deverbative Nouns and Adjectives Blažek, V. recenze Lingvistika latinská LV/2 (2013), 108-111
Ozvěny pekla - ke konferenci Perspektivy klasické archeologie Vacinová, L. zpráva Archeologie konference LV/2 (2013), 81-82
Polybios: Dějiny, III (knihy VI-XVIII); Dějiny IV (kniha XIX-XXXIX) Marek, V. recenze Historie starověk - Řecko LV/2 (2013), 111-115