Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Edice BILINGVA Pultrová, L., Bažil, M. zpráva Klasická filologie bibliografie LIX/1 (2017), 88
České centrum pro středomořskou archeologii. z. s. - zpráva o činnosti v roce 2015 Alušík, T., Drbal V. , Hečková P., Hlinovský P., Kostěnec J., Vasilakis, A., Tůmová, H. zpráva Archeologie starověk LIX/1 (2017), 89-95
Konference Literárne pramene neskorej antiky, Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku, 23.-24. 6. 2016 Melounová, M. zpráva Klasická filologie konference, událost LIX/1 (2017), 96-98
Marcus Terentius Varro, De lingua Latina V-VII. Úvodní studie, překlad a komentář Lucie Pultrová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (edice Trivium) 2015 Mouchová, B. recenze Literatura římská LIX/1 (2017), 102-105
Publius Ovidius Maro, Zpěvy rolnické (Georgica). Přeložila Helena Kurzová. Praha: Academia 2016 Ctibor, M. recenze Literatura římská LIX/1 (2017), 99-102
Widukind z Corvey, Dějiny Sasů. Přeložili Jakub Izdný a Kateřina Spurná. Praha: Argo 2016 Kalivoda, J. recenze Literatura středověká LIX/1 (2017), 105-108
Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti. Vyd. Jakub Smrčka a Blanka Zylinská. Tábor: Husitské muzeum v Táboře 2015 Dvořáková, L. recenze Historie středověk LIX/1 (2017), 109-110
Nepřímý důkaz Lucretiovy věrnosti Epikúrovi. Lucretius a Cic. Fin. 1,29-31 Ctibor, M. článek Filozofie antická LIX/1 (2017), 33-44
Recepcia Ciceronovej osobnosti a diela v spisoch Lucia Annaea Senecu Fraňo, P. článek Historie starověk - Řím LIX/1 (2017), 45-61
Tradícia latinskej písomnosti v Košiciach a rozlúčka s latinčinou Kömíves, T., Šimon, F. živá antika Živá antika historie LIX/1 (2017), 62-68
Antonín Bartoněk (29. 10. 1926 - 30. 5. 2016) Blažek, V. rozloučení Klasická filologie osobnosti LIX/1 (2017), 69-87
Kompozicionální aspekt v latině Vaníková, M. článek Lingvistika latinská LIX/1 (2017), 7-32
Latinský happening na zámku Nižbor Vaníková, M. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění LVIII/2 (2016), 75-76
Magisterské diplomové práce a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, mediteránních studií, latinské medievalistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2014/2015 Souček, J. zpráva Klasická filologie bibliografie LVIII/2 (2016), 77-98
Eva Kuťáková, Laudabile carmen, část I. - Římská metrika. Praha: Karolinum 2012 Vaníková, M. recenze Metrika - LVIII/2 (2016), 99-102
Peter van Nuffelen, Orosius and the Rhetoric of History. Oxford: Oxford University Press 2012 Mouchová, B. recenze Literatura křesťanská LVIII/2 (2016), 102-106
Plútarchos, Mor. 505C-D: pár poznámek k prozrazení Pisonova spiknutí Habaj, M. článek Historie starověk - Řím LVIII/2 (2016), 26-39
Jazyk kroniky Dějiny Sasů Widukinda z Corvey Spurná, K. článek Lingvistika latinská LVIII/2 (2016), 40-54
Princeps a jeho péče o "incolumitas rei publicae" Melounová, M. článek Historie starověk - Řím LVIII/2 (2016), 5-25
Kolonáda Květné zahrady v Kroměříži a Seneca Pamphilj Nokkala Miltová, R. článek Varia bez kategorie LVIII/2 (2016), 55-71