Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Michal Habaj, Kambýses II. Od tradície k histórii. Souček, J. recenze Historie starověk LX/1 (2018), 121-124
Latinská iterativní slovesa jako příznaková skupina sloves Hrach, P. článek Lingvistika latinská LX/1 (2018), 9-25
Michal Habaj a kolektív, Alexander Veľký. Souček, J. recenze Historie starověk LX/1 (2018), 124-127
Idea pokroku v Claudianově eposu De raptu Proserpinae I: Cesta k civilizaci Pastyříková, I. článek Literatura římská LX/1 (2018), 26-49
Rutilius Namatianus, Constantius III. a Stilicho Doležal, S. článek Literatura římská LX/1 (2018), 50-73
Zapomenuté umění bohyně Mnémosyné Míčková, D. článek Reálie - LX/1 (2018), 74-91
Laetae segetes V Bočková Loudová, K., Radová, I. zpráva Klasická filologie konference, událost LIX/2 (2017), 102-103
Digitalizace slovníků středověké latiny a středolatinských textů Nývlt, P. zpráva Elektronické zdroje - LIX/2 (2017), 104-106
Silvia Vertanová - Marcela Andoková - Pavol Štuna - Stanislava Motyšová, Tlmočník jako rečník. Učebnica pre študentov Kuťáková, E. recenze Rétorika - LIX/2 (2017), 129-132
Internacionalismy s řeckými kořeny v české slovní zásobě Muchnová, D. článek Lingvistika řecká LIX/2 (2017), 7-33
Juraj Šedivý a kolektív, Corpus inscriptionum Slovaciae I, 1. Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska Valachovič, P. recenze Epigrafika - LIX/2 (2017), 132-134
Incestum..et diros sacrorum ritus confingerent. Tacitus a údajný kruh římských křes´tanských aristokratů kolem Iunie Lepidy Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LIX/2 (2017), 34-62
Kateřina Bobková-Valentová - Alena Bočková - Magdaléna Jacková - Martin Bažil - Eva Pauerová - Jan Zdichynec, Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum I); Magdalena Jacková (ed.), Nejmírnější Pallas: Hry určené gramatikálním Pelc, V. recenze Hudba, divadlo - LIX/2 (2017), 134-139
Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích Cihla, M. , Václavík, F., Trefný, M. článek Archeologie Etrurie LIX/2 (2017), 63-76
Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) Förster, J. recenze Historie křesťanská LIX/2 (2017), 139-144
Synesios: List o venkovském životě (Ep. 148) Horáček, F. překlad Literatura řecká LIX/2 (2017), 77-90
K životnému jubileu prof. PhDr. Daniela Škovieru, PhD. Buzássyová, L’., Grusková, J. zpráva Klasická filologie osobnosti LIX/2 (2017), 91-93
Laudatio Smolak, K. zpráva Klasická filologie osobnosti LIX/2 (2017), 94
Správa z konferencie pri príležitosti sedemdesiatych narodenín profesora Daniela Škovieru Machajdíková, B. zpráva Klasická filologie konference, událost LIX/2 (2017), 95-97
Konference Roma Ahenea MMXVI Pastyříková, I. zpráva Klasická filologie konference, událost LIX/2 (2017), 98-101