Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Ozvěny pekla - ke konferenci Perspektivy klasické archeologie Vacinová, L. zpráva Archeologie konference LV/2 (2013), 81-82
Polybios: Dějiny, III (knihy VI-XVIII); Dějiny IV (kniha XIX-XXXIX) Marek, V. recenze Historie starověk - Řecko LV/2 (2013), 111-115
Moravová, M.: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních Slíva, J. recenze Varia středověk LV/2 (2013), 115-118
Valachovič, P.: Stručné dejiny starovekého Grécka Klokner, T. recenze Historie starověk - Řecko LV/2 (2013), 119-121
Obecný nástin recepce "vnější" moudorsti a povaha palaiologovské renesance Martin, M. článek Byzantologie - LV/1 (2013), 39-52
Odcizení či nedorozumění? Vztah ke klasické literární tradici v korespondenci Ausonia s Paulinem z Noly Procházka, P. článek Literatura římská LV/1 (2013), 5-18
Buzássyová, L. - Juríková, E. - Sipekiová, N.: Decus Sapientiae Kuťáková, E. recenze Klasická filologie časopisy LV/1 (2013), 123-128
Hynek Vysoký a klasická archeologie Kučová, S. živá antika Klasická filologie osobnosti LV/1 (2013), 53-65
XX. Letní škola klasických studií Ondoková, V. zpráva Klasická filologie konference, událost LV/1 (2013), 102-104
Synesios, Ep. 5: Komentář s překladem Horáček, F. překlad Literatura řecká LV/1 (2013), 66-94
Správa o kolokviu k výskumu a vyučovaniu rímskych dejín na Slovensku Babic, M. zpráva Historie starověk - Řím LV/1 (2013), 105
Zpráva o účasti na General Assemply FIEC Kalivoda, J. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení LV/1 (2013), 95-97
Kalivoda, J.: Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů Vymětalová, K. recenze Didaktika latina - učebnice LV/1 (2013), 106-107
XIV. Congressus Internationalis Graecae et Latinae Epigraphiae Janouchová, P. zpráva Epigrafika - LV/1 (2013), 98-101
Marcus Tullius Cicero: O věcech veřejných Marek, V. recenze Literatura římská LV/1 (2013), 108-114
Staronová Aeneida Žytek, J. recenze Literatura římská LV/1 (2013), 115-118
Polgár, A.: Ovidius redivivus. Kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu Škoviera, D. recenze Problémy překladu - LV/1 (2013), 118-120
Dějiny antického starověku Souček, J. recenze Historie starověk LV/1 (2013), 120-123
Přítomnost smrti ve veřejném prostoru klasických Athén: ukazování a skrývání, II: Smrt lidí Novotný, M. článek Náboženství, mytologie - LV/1 (2013), 19-38
Caelestis rationis opus: Stoicismus v Maniliově eposu Astronomica Žytek, J. článek Filozofie antická LIII (2011), 33-50