Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia Okáčová, M. článek Literatura římská LXI/1 (2019), 11-26
Bríseovna, Héró a Radegunda - Ovidiovy Heroides ve merovejské Galii Engelbrechtová, J. článek Literatura středověká LXI/1 (2019), 27-45
Proměna a znásilnění jako překlad: Filoména Chrétiena de Troyes a počátky rytířského románu Šorm, M. článek Literatura středověká LXI/1 (2019), 46-65
Překonávání Ovidia v Románu o Růži Jaluška, M. článek Literatura středověká LXI/1 (2019), 66-85
Dirc Potter van der Loo, "nizozemský Ovidius" Engelbrecht, W. článek Literatura středověká LXI/1 (2019), 85-110
Úvod do problematiky pramene Doctrina Iacobi nuper baptizati I: Židovská komunita a eschatologie Bakyta, J. článek Byzantologie - LX/2 (2018), 62-85
Profesor Pavel Oliva, historik osudu své rodiny Marek, V. - Klasická filologie osobnosti LX/2 (2018), 86-90
Konference Roma aurea MMXVII Pastyříková, I. zpráva Literatura konference, událost LX/2 (2018), 105-108
Brněnští studenti představili na jevišti Plautovu komedii Curculio v novém překladu Weissar, T. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění LX/2 (2018), 109-110
Michal Habaj a kolektív, Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2017 Habaj, M. recenze Historie starověk - Řecko LX/2 (2018), 111-114
K latinským vedlejším větám účinkovým Ctibor, M. článek Lingvistika latinská LX/2 (2018), 9-26
Úloha biblických citací ve spisech apoštolských otců Dittrich, Š. článek Filozofie křesťanská LX/2 (2018), 27-43
Homérské přirovnání v díle De spiritalis historiae gestis Alcima Ecdicia Avita Králová, M. článek Literatura jiná LX/2 (2018), 44-61
Bitva u Abrittu - zapomenutá porážka Římanů Mučka, A. článek Historie starověk - Řím LX/1 (2018), 92-105
Textus centonarius. Les centons virgiliens de l'Antiquité: approche textuelle et littéraire Okáčová, M. zpráva Literatura konference, událost LX/1 (2018), 106-109
Plútarchos, O politické činnosti. Přeložil Pavel Oliva. Koucká, I. recenze Literatura řecká LX/1 (2018), 110-112
Plútarchos, O historii. Přeložil Pavel Oliva. Koucká, I. recenze Literatura řecká LX/1 (2018), 110-112
Marie Okáčová, Centones Vergiliani. Klasická poezie „pod kaleidoskopem". Bažil, M. recenze Literatura římská LX/1 (2018), 112-119
Jan Burian - Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří. Souček, J. recenze Historie starověk LX/1 (2018), 120-121
De Nasone Ctibor, M. výročí Klasická filologie osobnosti LX/1 (2018), 7-8