Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století. Kepartová, J. recenze Historie učebnice LVI/2 (2014), 135-138
De XIII Academiae Latinitati Fovendae conventu Vindobonae habito Čepelák, J. zpráva Živá antika konference, událost LVI/2 (2014), 80-83
Nikitinski, H.: De laudibus Monasterii Westphaliae metropolis Mouchová, B. recenze Živá antika historie LVI/2 (2014), 139-141
Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 1. část Pastyříková, I. článek Literatura římská LVI/2 (2014), 23-39
Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: V, Myšlenkové zázemí Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LVI/2 (2014), 40-55
Horáček, F. - Chlup, R.: Učebnice klasické řečtiny Bakyta, J. recenze Didaktika řečtina - učebnice LVI/2 (2014), 102-109
Tvary pipatio (Paulus ex Festo), pipare (Lucilius) a ich derivačná báza /pip-/ Machajdíková, B. článek Lingvistika latinská LVI/2 (2014), 5-22
Šír, Z.: Řecké matematické texty Šíma, A. recenze Medicína, botanika, matematika - LVI/2 (2014), 109-113
Červenofigurový kratér z Červené Lhoty Honzl, J. , Bělohoubková, D., Matys, A. článek Archeologie Řecko LVI/2 (2014), 56-65
Velleius Paterculus a Florus: Dvojí pohled na římské dějiny Marek, V. recenze Historie starověk - Řím LVI/2 (2014), 113-119
Historiam scribere (et legere) - zpráva o symposiu k jubileu prof. Bohumily Mouchové Marek, B. zpráva Klasická filologie konference, událost LVI/2 (2014), 66-68
Kitzler, P.: Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací Šubrt, J. recenze Literatura křesťanská LVI/2 (2014), 119-123
Workshop "Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů ve 14. a 15. století" Adámková, I. zpráva Varia středověk LVI/2 (2014), 69-70
Gasparov, M. L.: Nástin dějin evropského verše Kuťáková, E. recenze Metrika - LVI/1 (2014), 107-112
Docete eos Latine! Aneb tři latinské dny v Nizozemí Čepelák, J. zpráva Živá antika konference, událost LVI/1 (2014), 81-84
Cartledge, P.: Sparta. Heroická historie Souček, J. recenze Historie starověk - Řecko LVI/1 (2014), 112-115
Antická tradice v renesanční kultuře Pokorná, B. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění LVI/1 (2014), 85-88
Boatwright, M.T. - Gargola, D.J. - Albert R.J.A.: Dějiny římské říše (od nejranějších časů po Konstantina Velikého) Marek, V. recenze Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 115-118
Latina na základce?! (Zpráva o kroužku latiny na ZŠ Bítovská v Praze 4) Waidinger, M. zpráva Didaktika latina LVI/1 (2014), 89-90
Barrett, A.A.: Životy císařů Kepartová, J. recenze Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 119-121