Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Tvary pipatio (Paulus ex Festo), pipare (Lucilius) a ich derivačná báza /pip-/ Machajdíková, B. článek Lingvistika latinská LVI/2 (2014), 5-22
Šír, Z.: Řecké matematické texty Šíma, A. recenze Medicína, botanika, matematika - LVI/2 (2014), 109-113
Červenofigurový kratér z Červené Lhoty Honzl, J. , Bělohoubková, D., Matys, A. článek Archeologie Řecko LVI/2 (2014), 56-65
Velleius Paterculus a Florus: Dvojí pohled na římské dějiny Marek, V. recenze Historie starověk - Řím LVI/2 (2014), 113-119
Historiam scribere (et legere) - zpráva o symposiu k jubileu prof. Bohumily Mouchové Marek, B. zpráva Klasická filologie konference, událost LVI/2 (2014), 66-68
Kitzler, P.: Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací Šubrt, J. recenze Literatura křesťanská LVI/2 (2014), 119-123
Workshop "Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů ve 14. a 15. století" Adámková, I. zpráva Varia středověk LVI/2 (2014), 69-70
Jordanes: Gótské dějiny/Římské dějiny Zdichynec, J. recenze Historie starověk - Řím LVI/2 (2014), 123-128
Den latiny 2013 Šimandl, J. zpráva Živá antika konference, událost LVI/2 (2014), 71-73
Oliva, P.: Polybios a jeho svět Marek, V. recenze Historie starověk - Řecko LVI/2 (2014), 129-130
Vivat latina reserata! Pros, J. zpráva Klasická filologie konference, událost LVI/2 (2014), 74-75
Adkins, L. - Adkins, R.A.: Starověké Řecko. Encyklopedická příručka Koucká, I. recenze Slovníky, encyklopedie, lexikografie antika LVI/2 (2014), 130-135
Konference Latinitas medica v Brně Žytek, J. zpráva Medicína, botanika, matematika - LVI/2 (2014), 76-79
Latina na základce?! (Zpráva o kroužku latiny na ZŠ Bítovská v Praze 4) Waidinger, M. zpráva Didaktika latina LVI/1 (2014), 89-90
Barrett, A.A.: Životy císařů Kepartová, J. recenze Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 119-121
Bartoněk, A.: Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů Muchnová, D. recenze Lingvistika řecká LVI/1 (2014), 91-93
Tsivos, K.: Řecká emigrace v Československu (1948-1968) . Od jednoho rozštěpení k druhému Králová, K. recenze Historie novověk a moderní dějiny LVI/1 (2014), 121-125
Vaníková (ed.): Rosaciola/Liber discipuli, Rosaciola/Liber magistri Prokop, O. recenze Didaktika latina - učebnice LVI/1 (2014), 93-97
Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: IV, Protipohanská legislativa v praxi Prchlík, I. článek Historie starověk - Řím LVI/1 (2014), 19-43
Brodňanská, E.: Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch Bláhová, A. recenze Literatura křesťanská LVI/1 (2014), 97-99