Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
O zdravotnické latině Wolf, A. článek Didaktika latina I (1959), 45-49
Dvě knihy o J. A. Komenském Klučka, M. recenze Literatura renesance, humanismus I (1959), 54-55
Renesance latiny jako mezinárodního jazyka ? Svobodová, E. zpráva Živá antika latina I (1959), 58-59
Poznámky k vyučování latině Kamínková, E. článek Didaktika latina I (1959), 12-15
Ze života zahraničních vědeckých společností Vavřínek, V., sch zpráva Klasická filologie spolky a sdružení I (1959), 23-25, 48-49
Za Fedorem Slusarenkem Zaklynśkyj, K. rozloučení Klasická filologie osobnosti I (1959), 31-32