Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Úkoly klasické filologie Vavřínek, V., Svobodová, E., sch, Vidman, L. článek Klasická filologie jiné I (1959), 39-42
K řeckému malířství v VIII. století př. n. l. Bouzek, J. článek Archeologie Řecko I (1959), 43-44
O zdravotnické latině Wolf, A. článek Didaktika latina I (1959), 45-49
Dvě knihy o J. A. Komenském Klučka, M. recenze Literatura renesance, humanismus I (1959), 54-55
Renesance latiny jako mezinárodního jazyka ? Svobodová, E. zpráva Živá antika latina I (1959), 58-59
Poznámky k vyučování latině Kamínková, E. článek Didaktika latina I (1959), 12-15