Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Jezdci v Juvenálových Satirách Paštyková, A. článek Literatura římská II (1960), 6-9
K novému pojetí vyučování latině Hakenová, A. zpráva Didaktika latina II (1960), 139-141
Vyučování klasickým jazykům na středních školách v NDR Hakenová, A. zpráva Didaktika klasické jazyky II (1960), 27
Jak psát vlastní jména a hodnosti v překladech děl z konce antiky? Češka, J. článek Problémy překladu - II (1960), 72-77
Metoda vyučování latině Kamínková, E. zpráva Didaktika latina II (1960), 141-142
Diskuse o psaní řeckých a latinských slov v češtině - zpráva Problémy překladu - II (1960), 28-30
Pětasedmdesátiny Josefa Stáhlíka m výročí Klasická filologie osobnosti II (1960), 77
Zkušenosti z vyučování nepovinné latině Pech, J. zpráva Didaktika latina II (1960), 142-149
Několik informací o současných archeologických výzkumech v Řecku Soukup, M. článek Archeologie Řecko II (1960), 39-45
Homonyma v latinské lexikografii Čupr, K. článek Lingvistika latinská II (1960), 10-15
Antika a česká literatura pro mládež Zelinka, V. článek Živá antika literatura II (1960), 78-82
Aischylos - hlasatel myšlenky pokroku Borecký, B. článek Literatura řecká II (1960), 1-5
Z prvého čísla časopisu Vita latina Svobodová, E., jr recenze Živá antika časopisy II (1960), 46-47
Klasická filologie v. r. 1959 - Bibliografie českých a slovenských knih Vidman, L. zpráva Klasická filologie bibliografie II (1960), 104-107
Nové nálezy v Sýrii Svobodová, E. zpráva Archeologie jiná II (1960), 82
Zkušenosti z vyučování pokusné latině Kořínková, O. zpráva Didaktika latina II (1960), 150-154
K heslům klasické filologie v nových encyklopediích Svobodová, E. recenze Klasická filologie jiné II (1960), 48-50
Antické památky v Albánii Vidman, L. článek Archeologie starověk II (1960), 109-119
Úspěšný Ovidiův večer Pech, J. zpráva Živá antika literatura II (1960), 83
Metodická konference o vyučování latině Vavřínek, V. zpráva Didaktika latina II (1960), 154-169