Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Klasická filologie v. r. 1959 - Bibliografie českých a slovenských knih Vidman, L. zpráva Klasická filologie bibliografie II (1960), 104-107
Nové nálezy v Sýrii Svobodová, E. zpráva Archeologie jiná II (1960), 82
Zkušenosti z vyučování pokusné latině Kořínková, O. zpráva Didaktika latina II (1960), 150-154
K heslům klasické filologie v nových encyklopediích Svobodová, E. recenze Klasická filologie jiné II (1960), 48-50
Antické památky v Albánii Vidman, L. článek Archeologie starověk II (1960), 109-119
Úspěšný Ovidiův večer Pech, J. zpráva Živá antika literatura II (1960), 83
Metodická konference o vyučování latině Vavřínek, V. zpráva Didaktika latina II (1960), 154-169
Ze sovětského svazu Svobodová, E. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení II (1960), 50
+ A. I. Ťumeněv, + J. A. Kosminskij Svobodová, E. rozloučení Klasická filologie osobnosti II (1960), 119
Naše překlady z antických literatur v letech 1957-1959 Nováková, J. článek Literatura bibliografie II (1960), 84-85
K 90. narozeninám Otakara Smrčky Vysoký, Z. K. výročí Klasická filologie osobnosti II (1960), 16-17
Ze života zahraničních vědeckých společností Vavřínek, V. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení II (1960), 51-54
+ André Bonnard Dostálová, R. rozloučení Klasická filologie osobnosti II (1960), 120
Tadeusz Zieliński Ludvíkovský, J. článek Klasická filologie osobnosti II (1960), 86-96
Rapport sur le Rôle des Études Classiques et Humanistes dans l'Éducation Vavřínek, V. zpráva Klasická filologie jiné II (1960), 170-172
Nové vykopávky v Olympii Frel, J. článek Archeologie Řecko II (1960), 57-62
Z deníku českého humanisty Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus II (1960), 121-124
Vyučování klasickým jazykům a výklady kulturních dějin Svobodová, E. zpráva Didaktika klasické jazyky II (1960), 97-98
Večer řecké a římské lyriky Vavřínek, V. zpráva Živá antika literatura II (1960), 176
De scholarum Bohemicarum laudibus a M. Iohanne Galerino habitis Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus II (1960), 63-65