Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Lukianos na scéně Bělský, J. zpráva Literatura římská V (1963), 187
Das Altertum 1962 Svobodová, E. recenze Klasická filologie konference, událost V (1963), 71-72
Čtyři řecké lampy Haken, R. článek Archeologie Řecko V (1963), 147-149
In memoriam Vojtěcha Zelinky Hora, J. rozloučení Klasická filologie osobnosti V (1963), 105
da Nóbrega, V. L.: A presença do Latim 1-3 Bartoněk, A. recenze Didaktika latina - učebnice V (1963), 197-199
Jste filatelista nebo filotelista? Dostálová, R. zpráva Lingvistika latinská V (1963), 188
Euripidova Stheneboia Vysoký, Z. K. článek Literatura řecká V (1963), 73-80
Řecký literární motiv v pověsti o velkomoravském knížeti Svatoplukovi Dostálová, R. článek Literatura řecká V (1963), 153-162
Mavalis, L.: Vlast Hoch, L. překlad Literatura novořecká V (1963), 123
K pozdnímu latinskému humanismu na Moravě Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus V (1963), 22-44
Antické muzeum na zámku Hrubém Rohozci Bouzek, J. zpráva Archeologie muzea, katalogy, výstavy V (1963), 188
Dvě paraineze z Euripidova Erechthea Vysoký, Z. K. článek Literatura řecká V (1963), 81-85
Bohemika v Cunradově latinské Prosopografii Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus V (1963), 163-165
Středověká latinská poezie na gramofonové desce Vidmanová, A. zpráva Literatura středověká V (1963), 131
Jedno σπανίως λεγόμενον Nováková, J. článek Lingvistika latinská V (1963), 45-47
Za Augustinem Wolfem Hora, J. rozloučení Klasická filologie osobnosti V (1963), 103-104
Antické vázy v ČSSR a jejich publikace Frel, J. článek Archeologie Řecko V (1963), 86-90
O poučných omylech Nováková, J. článek Klasická filologie jiné V (1963), 166-170
K ohlasu Euripidovy Stheneboie Frel, J. článek Literatura řecká V (1963), 144
Antika na našich scénách Stehlíková, E. článek Živá antika hudba, divadlo, film, umění V (1963), 48-51