Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Klasobraní z latinské a řecké sémantiky Nováková, J. článek Lingvistika řecká III (1961), 70-77
Kotarski, S.: Słownik zlatynizowanych nazw miejscowych ze szczególnym uwzgłednieniem osiedli słowiańskich Martínková, D. recenze Slovníky, encyklopedie, lexikografie latina III (1961), 161-162
Podobizna Římana Frel, J. článek Archeologie Řím III (1961), 32-34
Nález spisu Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic o správě státu Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 121-126
Lecythus Attica imagine Herculis satyros captos punituri ornata Frel, J. článek Archeologie Řecko III (1961), 78-79
Soyter, G.: Griechischer Humor von Homers Zeiten bis heute hejk recenze Varia řečtina III (1961), 163
De ludi magistri et poetae 17. saeculo florentis vita nuper reperta Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 35-38
Největší řecká váza v Československu Frel, J. článek Archeologie Řecko III (1961), 127-129
Čtyři lekythy Frel, J. článek Archeologie Řecko III (1961), 80-81
Das lachende Rom hejk zpráva Klasická filologie konference, událost III (1961), 163-194
Připravovaný slovník středověké latiny v Českých zemích Fialová, A. článek Lingvistika latinská III (1961), 49-50
Byzantská filosofie Gorjanov, B. článek Byzantologie - III (1961), 130-136
Ze středověké školy Schmidtová, A. článek Varia středověk III (1961), 83-89
Santrosjan, I. M.: Zametki o komičeskom stile Petronija hejk recenze Literatura římská III (1961), 164-165
Akad. Ant. Salač Varcl, L. rozloučení Klasická filologie osobnosti III (1961), 5
Etapy vývoje novořecké literatury a jejich charakteristické rysy Papas, D. článek Literatura novořecká III (1961), 137-145
Z pobělohorské básnické tvorby M. Campana Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 90-94
Zpráva o zasedání Comité international de paléographie Spunar, P. zpráva Paleografie, papyrologie - III (1961), 165-168
Bohatá hrobka skythského vladaře Frel, J. zpráva Archeologie starověk III (1961), 28
Starověké dějiny v encyklopedii historie chystané v SSSR Svobodová, E. zpráva Historie starověk III (1961), 51-52