Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Byzantská filosofie Gorjanov, B. článek Byzantologie - III (1961), 130-136
Ze středověké školy Schmidtová, A. článek Varia středověk III (1961), 83-89
Santrosjan, I. M.: Zametki o komičeskom stile Petronija hejk recenze Literatura římská III (1961), 164-165
Akad. Ant. Salač Varcl, L. rozloučení Klasická filologie osobnosti III (1961), 5
Etapy vývoje novořecké literatury a jejich charakteristické rysy Papas, D. článek Literatura novořecká III (1961), 137-145
Z pobělohorské básnické tvorby M. Campana Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 90-94
Zpráva o zasedání Comité international de paléographie Spunar, P. zpráva Paleografie, papyrologie - III (1961), 165-168
Bohatá hrobka skythského vladaře Frel, J. zpráva Archeologie starověk III (1961), 28
Starověké dějiny v encyklopedii historie chystané v SSSR Svobodová, E. zpráva Historie starověk III (1961), 51-52
Prof. dr. Karel Svoboda Varcl, L. rozloučení Klasická filologie osobnosti III (1961), 1-4
Varnalis, K.: Fatalisté (překlad) Hoch, L. překlad Literatura novořecká III (1961), 95-96
Klasická filologie v Rumunské lidové republice Svobodová, E. zpráva Klasická filologie jiné III (1961), 168-169
Homérův večer Fialová, A. zpráva Živá antika literatura III (1961), 145
Nad dalšími čísly časopisu "Vita Latina" Svobodová, E. recenze Živá antika časopisy III (1961), 53-57
Transliterace novořečtiny do latinky Dostálová, R. článek Lingvistika novořecká III (1961), 146-150
Přehled dosavadní práce o Rukověti k humanistickému písemnictví v Čechách a na Moravě Hejnic, J., Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 97-100
Antika v polském divadle a rozhlase Martínková, D. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění III (1961), 170-171
Zemřel Segej Ivanovič Kovalev Svobodová, E. rozloučení Klasická filologie osobnosti III (1961), 154
Konference o klasických studiích v Eforii Vavřínek, V. zpráva Klasická filologie konference, událost III (1961), 57-58
Podmořské výkopy ve Fanagorii Bouzek, J. zpráva Archeologie Řecko III (1961), 151-153