Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Zpráva o zasedání Comité international de paléographie Spunar, P. zpráva Paleografie, papyrologie - III (1961), 165-168
Bohatá hrobka skythského vladaře Frel, J. zpráva Archeologie starověk III (1961), 28
Starověké dějiny v encyklopedii historie chystané v SSSR Svobodová, E. zpráva Historie starověk III (1961), 51-52
Prof. dr. Karel Svoboda Varcl, L. rozloučení Klasická filologie osobnosti III (1961), 1-4
Varnalis, K.: Fatalisté (překlad) Hoch, L. překlad Literatura novořecká III (1961), 95-96
Klasická filologie v Rumunské lidové republice Svobodová, E. zpráva Klasická filologie jiné III (1961), 168-169
Homérův večer Fialová, A. zpráva Živá antika literatura III (1961), 145
Nad dalšími čísly časopisu "Vita Latina" Svobodová, E. recenze Živá antika časopisy III (1961), 53-57
Transliterace novořečtiny do latinky Dostálová, R. článek Lingvistika novořecká III (1961), 146-150
Přehled dosavadní práce o Rukověti k humanistickému písemnictví v Čechách a na Moravě Hejnic, J., Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 97-100
Antika v polském divadle a rozhlase Martínková, D. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění III (1961), 170-171
Zemřel Segej Ivanovič Kovalev Svobodová, E. rozloučení Klasická filologie osobnosti III (1961), 154
Konference o klasických studiích v Eforii Vavřínek, V. zpráva Klasická filologie konference, událost III (1961), 57-58
Podmořské výkopy ve Fanagorii Bouzek, J. zpráva Archeologie Řecko III (1961), 151-153
Polská bibliografie prací o antickém starověku a humanistické literatuře Martínková, D. zpráva Klasická filologie bibliografie III (1961), 171
Vantuch, A.: Homér a homérsky svet Frolíková, A. recenze Literatura řecká III (1961), 101-102
Otázka o původu antických Řeků ve světle nálezů hmotné kultury Hejnic, J. článek Archeologie Řecko III (1961), 6-14
Problémy německých literárních dějin v období humanismu Entner, H. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 15-26
Překvapující obrat v datování tabulek s lineárním písmem B z Knossu Frel, J. zpráva Epigrafika - III (1961), 27-28
Zkušenosti z vyučování nepovinné latině Pech, J. zpráva Didaktika latina II (1960), 142-149