Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Na studijní cestě před 400 lety Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus VI (1964), 81-83
Alia Platonis effigies Frel, J. článek Archeologie Řecko V (1963), 152
Letecká fotografie ve službách archeologie Burian, J. zpráva Archeologie jiná V (1963), 62-67
O Euripidově Bellerofontovi Vysoký, Z. K. článek Literatura řecká V (1963), 137-143
† Prof. Dr. Antonín Kolář Špaňár, J. rozloučení Klasická filologie osobnosti V (1963), 191-193
K článku „Jedno spaniós legomenon“ Lukáš, M. článek Problémy překladu - V (1963), 183
Konference ve Stralsundu Vidman, L. zpráva Klasická filologie konference, událost V (1963), 68-69
Pásifaina obrana z Euripidových Kréťanů Vysoký, Z. K. článek Literatura řecká V (1963), 1-4
Zamarovský, V.: Objevení Tróje Bouzek, J. recenze Archeologie Řecko V (1963), 194-195
Moderní rekonstrukce starověkého řeckého nábytku Dostálová, R. zpráva Archeologie Řecko V (1963), 183
Jarcho, V. N. - Loboda, V. I.: Latinskij jazyk Mouchová, B. recenze Didaktika latina - učebnice V (1963), 69-70
Příspěvek k charakteristice humanisty Šimona Proxena Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus V (1963), 14-21
Lukianos: Pravdivé příběhy, přel. Z. K. Vysoký Vidman, L. recenze Literatura římská V (1963), 195-196
Řím antický Bělský, J. zpráva Živá antika konference, událost V (1963), 186
Stoll, H. A.: Griechische Tempel S-t recenze Archeologie Řecko V (1963), 70-71
Arktos Frel, J. článek Archeologie Řecko V (1963), 145-146
Závěr diskuse o datování tabulek s lineárním písmem B z Knóssu Bouzek, J. zpráva Lingvistika řecká V (1963), 61
Sweet, W. E.: Latin Mouchová, B. recenze Didaktika latina - učebnice V (1963), 196-197
Lukianos na scéně Bělský, J. zpráva Literatura římská V (1963), 187
Das Altertum 1962 Svobodová, E. recenze Klasická filologie konference, událost V (1963), 71-72