Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Bedřich Hrozný a řecká epigrafie Vidman, L. článek Klasická filologie osobnosti IV (1962), 93-95
Winniczuk, L. - Piszczek, Z.: Antyk w Polsce w 1960 r. Martínková, D. recenze Klasická filologie jiné IV (1962), 187
Sbírka fotografií vzácných latinských tisků a rukopisů z období humanismu Martínek, J. zpráva Literatura renesance, humanismus IV (1962), 52-54
Diminská keramika v Praze Bouzek, J. článek Archeologie Řecko IV (1962), 157-160
De Bohuslai Hassensteinii et Augustini Moravi epistulis Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus IV (1962), 96-108
Stoll, H. A.: Der Traum von Troja KU recenze Archeologie Řecko IV (1962), 187-188
Předběžný soupis antických památek ve sbírkách Severomoravského kraje Beneš, J. článek Archeologie muzea, katalogy, výstavy IV (1962), 109-112
Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques Vidmanová, A. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení IV (1962), 55-58
Antika na Světové výstavě poštovních známek v Praze Kucharský, P. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění IV (1962), 160
Bibliografie řeckých a latinských studií v Československu za r. 1961 - zpráva Klasická filologie bibliografie IV (1962)
Italský humanista Romolo Amaseo a jeho český žák Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus IV (1962), 21-23
In memoriam Antonína Minaříka a Josefa Říhy Vysoký, Z. K. rozloučení Klasická filologie osobnosti IV (1962), 113-114
Arkádie v době archaické Hejnic, J. článek Archeologie Řecko IV (1962), 5-7
Achita Frel, J. článek Archeologie starověk IV (1962), 161-163
Činnost sekce popularizace vědy o antice při Varšavském kruhu Polskiego Towaryzstwa Filologicznego Kreyser, K. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení III (1961), 102-104
Římský lid v Juvenálových Satirách Frolíková, A. článek Literatura římská III (1961), 63-69
Borecký, B. a kol.: Antická kultura Frolíková, A. recenze Slovníky, encyklopedie, lexikografie antika III (1961), 158-159
Nový dokument o obraně Athén r. 480 př. n. l. Hejnic, J. článek Epigrafika - III (1961), 29-30
Proces historického vývoje a historická úloha antických států v severním Černomoří Svobodová, E. článek Historie starověk III (1961), 105-110
Klasobraní z latinské a řecké sémantiky Nováková, J. článek Lingvistika latinská III (1961), 70-77