Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Dopisy Otmara Vaňorného Josefu Dvořákovi Tříška, J. článek Klasická filologie osobnosti IV (1962), 179-183
Brożek, M.: L. Lentuli ad M. Celerem epistulae selectae Vidman, L. recenze Literatura římská IV (1962), 47
O jednom nelegitimním slovese Nováková, J. článek Lingvistika latinská IV (1962), 133-138
Dva listy M. Matouše Collina z Chotěřiny Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus IV (1962), 78-81
Jak přiblížit žákům latinu Vavřínek, V. zpráva Didaktika latina IV (1962), 183
Svoboda, K.: Bibliografie českých a slovenských prací o antice za léta 1901-1950 Vidman, L. recenze Klasická filologie bibliografie IV (1962), 48
Urbium Bohemicarum cives de renatis litteris Latinis quo modo sint meriti Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus IV (1962), 139-153
Antická sbírka A. Salače Frel, J. článek Klasická filologie osobnosti IV (1962), 8-14
Druhá všesvazová konference klasických filologů v SSSR Svobodová, E. zpráva Klasická filologie konference, událost IV (1962), 184-185
Antické večery s dětmi pražských škol Businská, H., Vidmanová, A. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění IV (1962), 49-50
Prof. dr. Ferdinand Stiebitz Češka, J. rozloučení Klasická filologie osobnosti IV (1962), 1-4
Lukánské a kampánské vázy v Československu Trendall, A. D. článek Archeologie Řím IV (1962), 82-92
Šestá mezinárodní konference klasických studií Vavřínek, V. zpráva Klasická filologie konference, událost IV (1962), 185-186
Cikáni v Byzanci Dostálová, R. zpráva Byzantologie - IV (1962), 51-52
Klasická filologie v Rumunské lidové republice Svobodová, E. zpráva Klasická filologie jiné III (1961), 168-169
Homérův večer Fialová, A. zpráva Živá antika literatura III (1961), 145
Nad dalšími čísly časopisu "Vita Latina" Svobodová, E. recenze Živá antika časopisy III (1961), 53-57
Transliterace novořečtiny do latinky Dostálová, R. článek Lingvistika novořecká III (1961), 146-150
Přehled dosavadní práce o Rukověti k humanistickému písemnictví v Čechách a na Moravě Hejnic, J., Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus III (1961), 97-100
Antika v polském divadle a rozhlase Martínková, D. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění III (1961), 170-171