Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Euripidův Alexandros Vysoký, Z. K. článek Literatura řecká IV (1962), 125-132
Latinský pamflet na Václava IV. Vidmanová, A. článek Literatura středověká IV (1962), 71-77
Dopisy Otmara Vaňorného Josefu Dvořákovi Tříška, J. článek Klasická filologie osobnosti IV (1962), 179-183
Brożek, M.: L. Lentuli ad M. Celerem epistulae selectae Vidman, L. recenze Literatura římská IV (1962), 47
O jednom nelegitimním slovese Nováková, J. článek Lingvistika latinská IV (1962), 133-138
Dva listy M. Matouše Collina z Chotěřiny Martínková, D. článek Literatura renesance, humanismus IV (1962), 78-81
Jak přiblížit žákům latinu Vavřínek, V. zpráva Didaktika latina IV (1962), 183
Svoboda, K.: Bibliografie českých a slovenských prací o antice za léta 1901-1950 Vidman, L. recenze Klasická filologie bibliografie IV (1962), 48
Urbium Bohemicarum cives de renatis litteris Latinis quo modo sint meriti Martínek, J. článek Literatura renesance, humanismus IV (1962), 139-153
Antická sbírka A. Salače Frel, J. článek Klasická filologie osobnosti IV (1962), 8-14
Druhá všesvazová konference klasických filologů v SSSR Svobodová, E. zpráva Klasická filologie konference, událost IV (1962), 184-185
Antické večery s dětmi pražských škol Businská, H., Vidmanová, A. zpráva Živá antika hudba, divadlo, film, umění IV (1962), 49-50
Prof. dr. Ferdinand Stiebitz Češka, J. rozloučení Klasická filologie osobnosti IV (1962), 1-4
Lukánské a kampánské vázy v Československu Trendall, A. D. článek Archeologie Řím IV (1962), 82-92
Šestá mezinárodní konference klasických studií Vavřínek, V. zpráva Klasická filologie konference, událost IV (1962), 185-186
Cikáni v Byzanci Dostálová, R. zpráva Byzantologie - IV (1962), 51-52
Pět klíčů středověké moudrosti Vidmanová, A. článek Literatura středověká IV (1962), 15-20
Bedřich Hrozný a řecká epigrafie Vidman, L. článek Klasická filologie osobnosti IV (1962), 93-95
Winniczuk, L. - Piszczek, Z.: Antyk w Polsce w 1960 r. Martínková, D. recenze Klasická filologie jiné IV (1962), 187
Sbírka fotografií vzácných latinských tisků a rukopisů z období humanismu Martínek, J. zpráva Literatura renesance, humanismus IV (1962), 52-54