AVRIGA - ZJKF LVII/2 (2015)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Iveta PASTYŘÍKOVÁ - Adresát první knihy Lucretiova eposu De rerum natura - 2. část (The addressee of the First Book of the De Rerum Natura - Part Two)

Stanislav DOLEŽAL - Intolerance v římské říši vůči Židům (Intoleration in the Roman Empire towards the Jews)

Hana ŠEDINOVÁ - Mytologická jména Kákos a Pégasos ve středověkých odborných pramenech (Mythological Names Cacus and Pegasus in Medieval Treatise)

Rozloučení - In memoriam

Prof. Růžena Dostálová, CSc. (22. dubna 1924 - 18. srpna 2014) (Konstantinos TSIVOS)

Zprávy - Miscellanea

Lubor KYSUČAN - Důstojná připomínka augustovského výročí

Lucie DOLEŽALOVÁ - The First Decades of Prague University: Transforming the Intellectual Space in 14th-century Central Europa (zpráva o mezinárodní konferenci v Praze, 6.-7. 11. 2014)

Noemi SKLENÁŘOVÁ - Zpráva z konference Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století

Petra JANOUCHOVÁ - Seminář řecké antické literatury a kultury: 2.-13. 8. 2014, Delfy, Řecko

Magda KRÁLOVÁ - Letní škola klasických studií 2014

Jan SOUČEK a kol.Magisterské diplomové práce a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2013/2014

Recenze - Censurae librorum

Helena Panczová - Daniel Škoviera, Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Lingea 2014 (Erika BRODŇANSKÁ)

Dirk Panhuis,  Gramatika Latiny. Praha: Academia 2014 (Jana MIKULOVÁ)

Daniela Urbanová, Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno: Host 2014 (Daniela URBANOVÁ)

Milevský letopis: zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha: Argo 2013 (Memoria medii aevi, sv. 18) (Leoš ZICH)

Francisco de Oliveira (ed.),Europatria. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra 2013 (Jana ENGELBRECHTOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF - De Vita Societatis JKF

Spolkové zprávy SJKF - De Vita Societatis SJKF