AVRIGA - ZJKF XL (1998)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Pavel OLIVA - 40 let "modrých sešitků"

Články - Commentationes

Dagmar MUCHNOVÁ - Poznámky k obsahovým propozicím ve starořečtině II (K tzv. nepřímým otázkám) (A propos des complétives en grec ancien II)

Barbora KRYLOVÁ - Sémantická klasifikace latinských účinkových vět (Semantic Classification of Latin Consecutive Clauses)

Jan BURIAN - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdně římském dějepisectví II. Aurelius Victor a jeho Liber de Caesaribus (Vergangenheit und Gegenwart in der spätrömischen Geschichtsschreibung. ll. Aurelius Victor und Liber de Caesaribus)

Filip KARFÍK - τò ἐφʹ ἡμῖν mezi Aristotelem a stoiky (τò ἐφʹ ἡμῖν entre Aristote et les stoiciens)

Ernst BERGER - Koncept umělce (Konzept des Kiinstlers)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Eva STEHLÍKOVÁ - Antika na našich scénách po listopadu 1989 (Greek and Roman Drama on the Czech Stage since 1989)

Marek DRÁČ - Vrak z Ulu Burunu /Kaş/ (Das Wrack von Ulu Burun /Kaş/)

Rozloučení - In memoriam

Věra Hrochová, 25. 6. 1933 - 9. 10. 1996 (Jan BOUZEK)

Za Jozefom Hrabovským (Daniel ŠKOVIERA)

Za profesorom Bohuslavom Novotným (Eduard KREKOVIČ)

Za profesorom Okálom (Daniel ŠKOVIERA)

Zprávy - Miscellanea

K životnímu jubileu doc. E. Kuťákové (Dana SLABOCHOVÁ)

Vaňorného Vysoké Mýto (Daniel ŠKOVIERA)

Letní škola klasických studií 1997 (Jiřina BEDNAŘÍKOVÁ)

Studentské divadlo "V Celetné" (Kateřina BOBKOVÁ - Martin BAŽIL)

Galerie antického umění v Hostinném (Magda ČTVRTNÍKOVÁ)

Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli (Tereza KLŮSOVÁ)

Recenze - Censurae librorum

Helena Kurzová, From Indo-European to Latin. The Evolution of a Morphosyntactic Type. Amsterdam 1993 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Bohumila Mouchová - Eva Kuťáková - Václav Marek, Disco latine I-II. Praha 1995-1996 (Lenka DVOŘÁKOVÁ) 

Jozef Hrabovský, Marcus Tullius Cicero, prvý najlepší rečník v Európe. Bratislava 1996 (Jan BURIAN)

Augustinus Aurelius, O učiteľovi. Přel. D. Škoviera. Bratislava 1995 (Jan BURIAN)

Svätý Augustín, Moja matka Monika. Zastavil Št. Sančík. Trnava 1996 (Jan BURIAN)

Pavel Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995 (Ivana KOUCKÁ)

Igor Lisovyj, Výbor z pramenů antického starověku I. Řecké dějepisectví. České Budějovice 1996 (Jan BURIAN)

Igor Lisovyj, Terra cognita Ponti Euxini. Nástin dějin a kultury severozápadního Černomoří v antické době. České Budějovice 1996 (Jan BURIAN) 

Rigobert Günther, Römische Kaiserinnen. Zwischen Liebe, Macht und Religion. Leipzig 1995 (Jan BURIAN)

Michal Skřejpek, Římské právo v datech. Praha 1997 (Jana KEPARTOVÁ)

Růžena Dostálová - Radislav Hošek, Antická mystéria. Praha 1997 (Jan BOUZEK)

Miroslav K. Černý, Hudba antických kultur. Olomouc 1995 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Pistiros I - Excavations and Studies. Ed. by J. Bouzek, M. Domaradzki, Z. H. Archibald. Prague 1996 (Radislav HOŠEK) 

Villa Lanna - Antika a Praha 1872. Ed. Jiří Šubrt, Praha 1994 (Libor KYSUČAN)

Locus amoenus - Místo líbezné. Ed. Jiří K. Kroupa. Praha 1994 (Dagmar MOCNÁ)

Veritas vincit - Pravda vítězí. Ed. Jiří K. Kroupa. Praha 1995 (Jiří BENEŠ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF