AVRIGA - ZJKF X (1968)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Josef HEJNIC - Pamětní nápis k poctě M. Pavla Stránského / De inscriptione Latina in honorem M. Pauli Stránský composita

Josef HEJNIC - Sixt z Ottersdorfu jako humanistický básník — Sixtus de Ottersdorf carminum Latinorum auctor

Radislav HOŠEK - Antika a dnešek

Julián Apostata, Úvahy o vládě, výchově a společnosti (přel. R. Dostálová)

Julián Apostata, Úvahy o vládě, výchově a společnosti (dokončení) (přel. R. Dostálová)

Kavafis K., Césarión (přel. R. Dostálová) 

Kavafis K., Králové Alexandrie (přel. R. Dostálová) 

Pavel KUCHARSKÝ - Klasický filolog na Světové výstavě poštovních známek Praga-1968 — Le philologue classique á l’Exposition mondiale des timbres-poste Praga-1968

Pavel KUCHARSKÝ - Za latinu socialistické školy / Pour le latin de l'école socialiste

Václav MAREK - Hannónův Periplús / Hannos Periplus 

Jan MARTÍNEK - K článku "Drobné literární útvary za humanismu"

Jan MARTÍNEK - K latinským popisům renesančních a barokních zahrad

Jan MARTÍNEK - K výkladu latinských veršů o staroměstské exekuci r. 1621 / De fonte versuum in proceres Bohemos a. 1621 morte multatos compositorum

Dana MARTÍNKOVÁ - Abbatissatus — abbatissalis

Dana MARTÍNKOVÁ - Některé starší latinské výrazy z oboru knihtisku v bohemikálních pramenech / De vocibus quibusdam veteribus ad artem librorum imprimendorum spectantibus 

Dana MARTÍNKOVÁ - Poznámka k 241. a 438. verši Klaretova Glosáře

Julie NOVÁKOVÁ - Mauricii imperatoris tragicus exitus

Miroslav OKÁL - Aristotelova Politika a Rakovského Libellus de partibus rei publicae / La Politique d’Aristote et le Libellus de partibus rei publicae de Rakovský

Miroslav OKÁL - Dva básnické listy Martina Rakovského / Deux lettres poetiques de Martin Rakovský

Rangavis K., Cypřiš (přel. L. Hoch)

Eva STEHLÍKOVÁ - Vdova z Efesu — Vidua Ephesia

E. SIMOVIČOVÁ - Historické miesta Tunisu očami dneška

 

Zprávy - Relationes

Jan BURIAN - Archeologie z letadla

10. kongres „Eirény" ve Zhořelci (R. Hošek)

Přehled sovětských knižních prací o antice (J. Karamon)

Latina v USA  (J. Koudelková - Kalivodová)

X. mezinárodní lingvistický kongres v Bukurešti (H. Kurzová)

Filosofické osobnosti a typy filologického myšlení I. Antika (D. Machovec)

Přednášky JKF v r. 1967

Za Vladimírem Procházkou (P. Spunar)

Nové encyklopedie z oboru věd o antickém starověku (E. Svobodová)

V. mezinárodní kongres pro řeckou a latinskou epigrafii (L. Vidman)

 

Referáty - Censurae librorum

Burian J., Hannibal (L. Vidman)

Conradi Celtis... opuscula, ed. K. Adel (J. Martínek)

Claudius Claudianus, O únosu Persefony, přel. L. Fišer (R. Mertlík)

Dorey T. A. ed., Latin Historians (J. Burian)

Machovec M., Svatý Augustin (A. Frolíková)

Zamarovský V., Dějiny psané Římem (L. Vidman)

 

Spolkové zprávy - E vita societatis