AVRIGA - ZJKF XXXIV-XXXV (1992-93)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Josef ČEŠKA - Politické procesy v pozdně římském soudnictví (Quomodo in iudiciis Romanis aevo antiquo exeunte cives cum licentia potentium dissentientes tractati sint) 

Alexandra MALLÁ - Spor o oltár Víťazstva (De ara Victoriae in curiam restituenda)

Peter BLAHO - Rímske právo na sklonku antiky (Das römische Recht am Ende der Antike) 

Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ - Theoderich Veliký a jeho nástupce Eutharich (Theoderich der Große und sein Nachfolger Eutharich)

Rozloučení - In memoriam

Sto let od smrti Heinricha Schliemanna (Václav FURMÁNEK)

K storočnici Vojtecha Ondroucha (Pavol VALACHOVIČ)

In memoriam prof. Bohumila Ryby (Dana MARTÍNKOVÁ)

Za Julií Novákovou (Pavel SPUNAR)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Asociace učitelů klasických jazyků, její cíl a smysl (Bohumila MOUCHOVÁ) 

Euroclassica - příležitost i pro nás (Marie ŠPONAROVÁ) 

Klasická studia ve Švédsku (Gunhild VIDÉN) 

Klasické jazyky v Norsku (Einer WEIDEMANN)

Klasická vzdělanost v měšťanské společnosti (Role řecké a římské civilizace v Nizozemí) (Anton J. L. van HOOFF)

Klasické jazyky na gymnáziách na Slovensku - stav a perspektívy (Daniel ŠKOVIERA) 

Několik poznámek k vyučování latiny na gymnáziu a jeho perspektivám (Jiřina BEDNAŘÍKOVÁ) 

Latina jako součást odborné jazykové přípravy na FF UK v Praze (Dana SLABOCHOVÁ)

Mluvená latina v hodinách latiny i jinde (Na okraj knihy A. Fritsche, Lateinsprechen im Unterricht, Bamberg 1990) (Bohumila MOUCHOVÁ) 

Conventus docendi praeceptorum, Soenderborg (Dánsko) 4. - 7. dubna 1991 (Marie ŠPONAROVÁ) 

Zpráva o konferenci v Liblicích 11. - 12. 12. 1990 (Jana GOMBÁROVÁ)

Komisia pre Limes Romanus (Obnova po 55 rokoch) (Pavol VALACHOVIČ) 

Epigrafika Chersonésu v díle E. I. Solomonikové (Igor LISOVYJ) 

Recenze - Censurae librorum

L. Annaeus Seneca, Apocolokyntosis. Ed. R. Roncali. Leipzig 1990 (Jan BURIAN)

František Matýsek, Etruština. Vyškov 1990 (Vladimír SLUNEČKO) 

Werner Huss, Die Karthager. München 1990 (Jan BURIAN)

Speculum antiquitatis Graeco-Romanae. Studia Ioanni Burian sexagenario oblata. Praha 1991 (Peter KUKLICA)

Jan Bouzek - Iva Ondřejová, Periklovo Řecko. Praha 1989; Radislav Hošek - Václav Marek, Řím Marka Aurelia. Praha 1990 (Jan SOUČEK)

Alena Frolíková, Politická kultura klasického Řecka. Praha 1990 (Jan SOUČEK)

Miloslav Okál, Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava 1990 (Peter KUKLICA)

František Šimon, Latinská lekárska terminológia. Martin 1990 (Elena MAREČKOVÁ)

Jozef Minárik, Renesančná a humanistická literatúra: svetová, česká, slovenská. Bratislava 1985 (Daniel ŠKOVIERA)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1990

Spolkové zprávy SJKF 1990

Spolkové zprávy JKF 1991

Spolkové zprávy SJKF 1991

Spolkové zprávy JKF 1992

Spolkové zprávy SJKF 1992