AVRIGA - ZJKF XLII (2000)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Lucie PULTROVÁ - Předliterární latinský přízvuk (Prehistoric Latin Accent)

Ľudmila BUZÁSSYOVÁ - Tretia deklinácia a jej kľučové problémy: Flektívne pravidla tretej deklinácie (Die dritte Deklination und ihre Hauptprobleme)

Dana STEJSKALOVÁ - Včela ve starověkém náboženství (L’abeille dans la mythologie ancienne)

Jiří MUSIL - Prostor a jeho členění u Etruská a Římanů (ke vzniku táborů a měst) (Die Raumverteilung in Etrurien und bei den Römern)

 

Živá antika - Pro antiquitate viva

Bohumila MOUCHOVÁ - Učebnice latiny Hanse H. Orberga po půl století existence

Jaroslav PÁNEK - Sedm neklasických důvodů pro výuku klasických jazyků

František PARKAN - Některé didaktické zásady hodnocení učebnic dějepisu (antické Řecko a Řím)

 

Překlady - Translationes

Humanistický protreptikos sv. Bažila Veľkého (Daniel ŠKOVIERA)

Verše Jerasima Lukata (Dita VOŘECHOVSKÁ)

Rozloučení - In memoriam

Za dr. Jaroslavem Červinkou (Dana MARTÍNKOVÁ)

Zprávy - Miscellanea

VI. kongres FIEC (Kovala 24.-30. srpna 1999) (Pavel OLIVA)

Mezinárodní setkání učitelů klasických jazyků v Praze 1999 (Jiřina BEDNAŘÍKOVÁ - Jaroslav LORMAN)

Správa zo stretnutia vysokoškolských učiteľov latinčiny na Slovensku (Erika JURÍKOVÁ)

Eurosophia - Evropská federace asociací vysokoškolských profesorů klasických jazyků (Filip KARFÍK)

Nový časopis - Menerva (Jiří MUSIL)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie a byzantologie obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 1998/1999 (Jan SOUČEK)

Recenze - Censurae librorum

J. I. Jeorgopulos, Archea elliniki syntaxi. Athina 1998 (Dagmar MUCHNOVÁ)

S. Wilczyňski - T. Zarych, Rudimenta Latinitatis. Wroclav 1998 (Eva KUŤÁKOVÁ)

D. Svobodová, Terminologiae medicae vestibulum. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů. Praha 1999 (František ŠIMON)

M. Šedová - M. Severová, Latina pro právníky. Brno 1999 (Tomáš MATĚJEC)

S. Šenková, Latinsko-český, česko-latinský slovník. Olomouc 1999 (Bohumila MOUCHOVÁ)

J. Kraus, Rétorika v evropské kultuře. Praha 1998 (Petr POTŮČEK)

Aristotelés, Politika. Praha 1998 (Filip KARFÍK)

Aristotelés, Rétorika a poetika. Praha 1999 (Filip KARFÍK)

Seneca, O duševním klidu. Praha 1999 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX. Praha 1998 (Bohumila MOUCHOVÁ)

M. Grant, Klasické Řecko. Praha, 1999 (JAN SOUČEK)

P. Hradečný a kol., Dějiny Řecka. Praha 1998 (Jan SOUČEK)

L. A. Tritle (ed.), Greek World in the Fourth Century. London - New York 1997 (Magdalena MORAVOVÁ)

M. Grant, Dějiny antického Říma. Praha 1999 (Jana KEPARTOVÁ)

M. Grant, Dvanáct Cézarů. Praha 1998 (Magdalena MORAVOVÁ)

K. -W. Weeber, Alltag im alten Rom. Düsseldorf - Zürich 1998 (Igor LISOVÝ)

J. Hanuš, Od katakomb ke světové církvi. Brno 1998 (Jan BURIAN)

R. Günther, Hosianna dem Sohn Davids. Kurze Geschichte des frühen Christentums. Leipzig 1998 (Jan BURIAN)

I. Lisový - Zdeněk Dvořák, Apologeticum. Z dějin křesťanské literatury. České Budějovice 1998 (Jan BURIAN)

A. Demandt, Die Kelten. München 1998 (Jan BURIAN)

J. Kincl, Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha 1997 (Václav MAREK)

A. Demandt (ed.). Moc a právo. Velké hrdelní procesy. Praha 1998 (Jan BURIAN)

J. M. Rist, Stoická filosofie. Praha 1999 (Petr KOLEV)

I. Lisový (ed.), J. Burian, univ. prof. - bibliografie. České Budějovice 1999 (Magdalena MORAVOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF