AVRIGA - ZJKF XLIX (2007)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Humanitas optima est certatio. 

Publilius Syrus, Myšlenky H23 

Články - Commentationes

Kyriaki CHÁBOVÁ - Ztráta infinitivu a vývoj perifrastického futura v pozdněbyzantském a raněnovořeckém období (The Loss of the Greek Infinitive and the Development of the Future Formations in the Late Medieval and Early Modern Periods)

Lucie PULTROVÁLaryngální teorie a vývoj laryngál v latině a řečtině (The Laryngeal Theory and the Laryngeal Development in Latin and Greek)

Jan JANDA - Přínos Karla Janáčka k poznávání spisů Sexta Empirika (Karel Janáčeks Beitrag zur Erforschung der Schriften von Sextus Empiricus) 

Živá antika - Pro antiquitate viva

Růžena DOSTÁLOVÁ - Marathón (Obrazy antické z r. 490 před Kr.) 

Rozloučení - In memoriam

In memoriam prof. Jána Horeckého (8. 1. 1920 - 11.8. 2006) (Daniel ŠKOVIERA) 

Zprávy - Miscellanea

Významné životní jubileum profesorky PhDr. Heleny Kurzové, DrSc. (Dagmar MUCHNOVÁ)

Eva Kuťáková jubilující (Bohumila MOUCHOVÁ)

K životnímu jubileu prof. Jany Nechutové (Jan KALIVODA)

K osmdesátinám profesora PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc. (Kateřina POŘÍZKOVÁ)

K významnému životmmu jubileu PhDr. Jana Jandy, CSc. (Milan MRÁZ)

XIV. letní škola klasických studií (1.-4. července 2006, Brno) (Markéta KULHÁNKOVÁ)

Seminarium Latinitatis vivae diebus 31.7.- 6. 8. 2006 Pragae habitum (Jiří ČEPELÁK)

Seminář pro učitele latiny v severní Itálii (COLLOQUI / COLLOQUI - quod tu in docendo potes..., San Felice del Benaco 8.-10. září 2006) (Jiří ČEPELÁK)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky, novořečtiny a filozofie obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2005/2006 (Jan SOUČEK a kol.) 

Antika bit po bitu - Vestigia digitorum

Antický starověk na internetu: antika.avonet.cz (Jan SOUČEK) 

Recenze - Censurae librorum

Dagmar Muchnová, Syntax klasické řečtiny: 1. vedlejší věty. Praha 2004 (Jana GRUSKOVÁ)

Erika Brodňanská, Archaia Helléniké glóssa. Prešov 2005 (Daniel ŠKOVIERA)

Priekopnícky lexikografický čin: Ján Zozufak, Malý grécko-slovenský slovník. Prešov 2003 (Erika BRODŇANSKÁ)

Objevná studie nadějné badatelky: Lucie Pultrová, The Vocalism of Latin Medial Syllables. Praha 2006 (Lubor KYSUČAN)

Nad novou polskou učebnicí latiny: Stanislaw Wilczyňski - Ewa Pobiedziňska - Anna Jaworska, Porta Latina. Warszawa 2005 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Jiřina Hůrková, Antická jména. Jak je číst a skloňovat. Praha 2005 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Palaifatos, O neuvěřitelných příbězích. Praha 2005 (Jan BURIAN)

Theodórétos z Kyrru, Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských. Praha 2005 (Jiří VOGEL)

Dionysios Areopagita, Listy. O mystické theologii. Praha 2005 (Jaroslav RYTÍŘ)

Svatý Augustin, Katechetické spisy. Praha 2005 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VIl. Praha 2004 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Bořivoj Borecký - Růžena Dostálová a kol., Slovník řeckých spisovatelů. Praha 2006 (Kyriaki CHÁBOVÁ)

Jiří Šubrt, Římská literatura. Praha 2005 (Martin BAŽIL)

Slovník latinských spisovatelů. Praha 2004 (Jan KALIVODA)

Josef Čermák - Kristina Čermáková, Slovník latinských citátů. 4 328 citátů s českým překladem a výkladem. Praha 2005 (Klára HAVLÁSKOVÁ)

První česká encyklopedie antického divadla: Eva Stehlíková, Antické divadlo. Praha 2005 (Daniela ČADKOVÁ)

Divadlo jako svět a svět jako divadlo: Eva Stehlíková, Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha 2005 (Alena SARKISSIAN)

Jean-Piene Vernant (ed.). Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005 (Ivana KOUCKÁ)

Uwe Walter, Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen Rom. Frankfurt am Main 2004 (Václav MAREK)

Manfred Clauss, Konstantin Veliký. Praha 2005 (Ivan PRCHLÍK)

Giovanni Reale, Platón: Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk. Praha 2005 (Petra JURÁSKOVÁ)

Letizia Lanza, Le donne e Pantico. České Budějovice - Venezia 2006 (Jan BURIAN)

Druhý díl Stěhování národů nezklamal očekávání: Jarmila Bednaříková - Aleš Homola - Zdeněk Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Praha 2006 (Lubor KYSUČAN)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF