AVRIGA - ZJKF LVIII/2 (2016)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

Články - Commentationes

Markéta MELOUNOVÁ - Princeps a jeho péče o "incolumitas rei publicae" (The Princeps and His Care for the "Incolumitas Rei Publicae")

Michal HABAJ - Plútarchos, Mor. 505C-D: pár poznámek k prozrazení Pisonova spiknutí (Plutarch, Mor. 505C-D: Some Notes to the Revelation of Pisonian Conspiracy)

Kateřina SPURNÁ - Jazyk kroniky Dějiny Sasů Widukinda z Corvey (The Language of the Chronicle Deeds of the Saxons by Widukind of Corvey)

Radka NOKKALA MILTOVÁ - Kolonáda Květné zahrady v Kroměříži a Seneca Pamphilj (Colonnade of Kroměříž's Flower Garden and Seneca Pamphilj)

Zprávy - Miscellanea

Iveta PASTYŘÍKOVÁ - Magda KRÁLOVÁ - Konference Roma argentea MMXV

Martina VANÍKOVÁ - Latinský happening na zámku Nižbor

Jan SOUČEK a kol.Magisterské diplomové práce a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, mediteránních studií, latinské medievistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2014/2015

Recenze - Censurae librorum

Eva Kuťáková, Laudabile carmen, část I. - Římská metrika. Praha: Karolinum 2012 (Martina VANÍKOVÁ)

Petr van Nuffelen, Orosius and the Rhetoric of History. Oxford: Oxford University Press 2012 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF - De Vita Societatis JKF

Spolkové zprávy SJKF - De Vita Societatis SJKF