AVRIGA - ZJKF LVIII/1 (2016)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Martin BAŽIL V tom lese zůstaneš sám. "Krize interpretace" a vznik "křesťanského textu" v latinské literatuře od poloviny 3. do třetí čtvrtiny 4. století. Část I. (You Will Stay Alone in the Woods. 'Crisis of Interpretation' and the Origin of 'Christian Text' in the Latin Literature between the 250's and 370's. Part I.)

Edita WOLF - Hovory k sobě: dílo v zrodu (Meditations: work in progress)

Pavel NÝVLT - Selektivně zaznamenané násilí v aristotelském Athénském státním zřízení (Selective Coverage of Violence in the Aristotelian Treatise On the Constitution of the Athenians)

Ivan PRCHLÍK - Věčný absentér Tarasios aneb Kde četl Fótios knihy resumované v Bibliothéce? (Tarasius, the Notorious Absentee, or Where Had Photius Read the Books Resumed in His Bibliotheca?)

Překlady - Translationes

Aenéis 1 (Michal CTIBOR)

Zprávy - Miscellanea

Ivan PRCHLÍK Mezinárodní konference "Vybrané problémy antiky" v Nitře

Anna PUMPROVÁ - Studentská vědecká konference Katedry latinského jazyka a kultury FF OU 

Tomáš WEISSAR - Zpráva o letní škole klasických studií v Broumově

Recenze - Censurae librorum

Harm Pinkster, Oxford Latin Syntax. Part I. The Simple Clause. Oxford: Oxford University Press 2015 (Olga SPEVAK)

Jana Mikulová,  Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita 2014 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia. Přeložila Jana Zachová, předmluva a poznámkový aparát Iva Adámková, red. Magdalena Moravová. Praha: Argo 2013 (Jan KALIVODA)

Helmold z Bosau, Kronika Slovanů. Přeložil Jana Zdichynec, úvodní studie Jan Klápště, red. Magdalena Moravová. Praha: Argo 2012 (Jan TOMÁŠEK)