AVRIGA - ZJKF LV/2 (2013)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes - Articles

Petra JANOUCHOVÁ - Thrácké nymfy a řecké nápisy: možné využití GIS v epigrafice (Thracian Nymphs and Greek Inscriptions? Possible Use of GIS in Epigraphy)

Ivan PRCHLÍK - Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: III, Základní přehled protipohanské legislativy (The Last Pagans in Christianized Roman Empire: III, Basic Survey of Anti-Pagan legislation)

Michal HABAJ - Hérodotův renesanční návrat do západoevropské kultury (Herodotus´Renaissance comeback into the Western European culture)

Živá antika - De antiquitate viva - Living Antuiquity

Martin Borýsek - Klopotná cesta tam a zase zpátky (Latinský překlad Tolkienova Hobita dokazuje, že dobrý úmysl nestačí)

Zprávy - Miscellanea - Reports

Marcela SLAVÍKOVÁ - Den latiny

Eva PAUEROVÁ - 2012 Europaeum 11th Classics Colloquium: Leadership in the Ancient World: Odium or Wisdom?

Pavel NÝVLT- Konference Laetae segetes III (Brno, 13.-16. 11. 2012)

Lenka VACINOVÁ- Ozvěny Pekla - ke konferenci Perspektivy klasické archeologie

Jan SOUČEK a kol. - Magisterské diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2011/2012

Recenze - Censurae librorum - Reviews

Dagmar Muchnová, Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de epei en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique. Praha 2011 (Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ)

Lucie Pultrová, The Latin Deverbative Nouns and Adjectives. Praha 2011 (Václav BLAŽEK)

Polybios, Dějiny III (knihy VI-XVIII). Praha 2011; Dějiny IV (kniha XIX-XXXIX). Praha 2012 (Václav MAREK)

Magdalena Moravová, Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Praha 2011 (Jan SLÍVA) 

Pavol Valachovič, Stručné dejiny starovekého Grécka. Prešov 2012 (Tomáš KLOKNER) 

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF