AVRIGA - ZJKF LVII/1 (2015)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Sylva FISCHEROVÁ Slovo úvodem

Články - Commentationes - Articles

Jan SOUČEK - Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva (Thukydides' Bild der uralten Vergangenheit der Menscheit)

Filip KARFÍK - Tantum autem honoris magistris suis detulit (Vita Marci Antonini II-III a Ad seipsum I) (Tantum autem honoris magistris suis detulit (Vita Marci Antonini II-III and Ad seipsum I)

Magdalena MORAVOVÁ - Obraz císaře Hadriana v moderní historiografii (The image of the Emperor Hadrian in contemporary historiography)

Ivan PRCHLÍK - Tacitus de Christianis: kde získal Tacitus své informace o křesťanech? (Tacitus de Christianis: Where did his information about Christianity come from?)

Jiří PAVLÍK - Polemičnost Štěpánovy řeči (Sk 7,2-53) v narativním kontextu (Polemical style of Stephens speech (Acts 7:2-53) in its narrative context)

Martin BAŽIL - Proba jako historička: Starozákonní dejiny a čtyři věky lidstva v Cento Probae (Proba als Historikerin. Alttestamentliche Geschichte und die vier Zeitalter der Menscheit im Cento Probae)

Konstantinos TSIVOS - Otázka (dis)kontinuity řeckých dějin v novodobé řecké historiografii (The question of continuity in the Modern Greek historiography)