AVRIGA - ZJKF LV/1 (2013)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes - Articles

Pavel PROCHÁZKA - Odcizení či nedorozumění? Vztah ke klasické literární tradici v korespondenci Ausonia s Paulinem z Noly

Matěj NOVOTNÝ - Přítomnost smrti ve veřejném prostoru klasických Athén: ukazování a skrývání, II: Smrt lidí

Marcel MARTIN - Obecný nástin recepce "vnější" moudrosti a povaha palaiologovské renesance

Živá antika - De antiquitate viva - Living Antiquity

Stanislava KUČOVÁ - Hynek Vysoký a klasická archeologie

Překlady - Translationes - Translations

Filip Horáček - Synesios, Ep. 5: Komentář s překladem

Zprávy - Miscellanea - Reports

Jan KALIVODA - Zpráva o účasti na General Assembly FIEC, Bari, 6. 9. - 8. 9. 2012

Petra JANOUCHOVÁ - XIV. Congressus Internationalis Graecae et Latinae Epigraphiae, Berlín, 27. - 31. 8. 2012

Vladěna ONDOKOVÁ - XX. Letní škola klasických studií - "Co to má společného s Dionýsem?"

Marek BABIC - Správa o kolokviu k výskumu a vyučovaniu rímskych dejín na Slovensku

RECENZE - CENSVRAE LIBRORVM - REVIEWS

Jan Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. Praha 2011 (Karla VYMĚTALOVÁ)

Marcus Tullius Cicero, O věcech veřejných (De re publica). Praha 2009 (Václav MAREK)

Publius Vergilius Maro, Aeneis. Praha 2011 (Jakub ŽYTEK)

Anikó Polgár, Ovidius redivivus. Kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu. Nitra 2010 (Daniel ŠKOVIERA)

Igor Lisový, Dějiny antického starověku. Ostrava 2011 (Jan SOUČEK)

Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková, Nikol Sipekiová (eds.), Decus sapientiae. Trnava 2011 (Eva KUŤÁKOVÁ)