AVRIGA - ZJKF LXII/1 (2020)

 

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

Články - Commentationes

Stanislav DOLEŽAL - Kdy se narodil Konstantin Veliký? (When was Constantine the Great Born?)

Ján BAKYTA - Úvod do problematiky pramene Doctrina Iacobi nuper baptizati II: Falešný prorok a nucený křest židů za Hérakleia (Introduction to the Issues of the Doctrina Iacobi nuper baptizati as a Historical Source II: The False Prophet and the Forced Baptism of the Jews under Heraclius)

Eva KUŤÁKOVÁ - Julie Nováková a klasická studia (Julie Nováková and Classics)

Jan SOUČEK - Bitva u Salamíny očima současníků a v pozdější řecké tradici (The Battle of Salamis as Seen by Contemporaries and Remembered in the Later
Greek Tradition)

Didaktika - Didactica

Bořivoj MAREK - Latinská četba na gymnáziích od konce 19. století do druhé světové války (Reading Latin Texts at Czech Grammar Schools
from the End of 19th Century to 1948)

 

Zprávy - Miscellanea

Letní škola klasických studií 2018 (Magda Králová)

 

Recenze - Censurae librorum

L. Cae[ci]lius Firmianus Lactantius, Laudabile carmen. Editor a autor předmluvy Jiří Šubrt, překlad Markéta Kučová. Olomouc: Univerzita Palackého 2017. 119 s. (Bohumila Mouchová)

Marcus Tullius Cicero, O zákonech. Latinsko-české vydání. Přeložili Jan Janoušek a Matěj Novotný. Předmluvu napsal Jan Janoušek. Poznámkami opatřil Matěj Novotný. Knihovna antické tradice, sv. 15. Praha: OIKOYMENH 2017. 201 s. (Václav Koutný)

Pseudo-Plútarchos, O hudbě. Řecko-české vydání. Přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Marcela Slavíková. Úvodní studii napsala Sylva Fischerová. Praha: OIKOYMENH 2015. 241 s. (Adéla Stříbrná)