AVRIGA - ZJKF XII (1970)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

DOSTÁLOVÁ, R. - SIMOPULOS I., Moderní řecká literatura

FROLÍKOVÁ, A. - Hledání antické Sicílie

HEJNIC, J., Dvě bohemikální humanistiky

Kallimachos, Akontios a Kýdippé (přel. Č. Vránek)

Kallimachos, Hymnos na Apollóna (přel. Č. Vránek) 

MARTÍNEK J., O latinské předloze Pěčkova spisu Akcí a rozepře — De operis a Michaele Pieczkonio lingua vernacula compositi fonte Latino

MARTÍNKOVÁ D., Poznámka k botanickým středolatinským výrazům

OKÁL M., Lauterbeckov Regentenbuch a Rakovského dielo De magistratu politico — Le Regentenbuch de G. Lauterbeck et l’oeuvre De magistratu politico de M. Rakovský 

Seneca, Medea (Závěrečná část v. 893-1027) (přel. Č. Vránek)

Solomos D., Zmařený život (přel. L. Hoch)

STEHLÍKOVÁ E., Antika jako symbol a kritérium Šotolova světa vezdejšího 

STEHLÍKOVÁ E., Poznámka k rukopisu Fischerovy hry Jupiter — Adnotatiuncula ad fabulam O. Fischeri 

VRÁNEK Č., Ze života, snah a prací Otakara Smrčky - E vita, studiis, operibus Ottocari Smrčka

 

Zprávy - Relationes

J. Bouzek, Řečtí bohové v Hostinném (-ao-)

Antické pracoviště v Národním muzeu v Praze (J. Bouzek)

Přednáškový cyklus „Nové výkopy v antické oblasti" (J. Bouzek)

Výstava „Antické sklo" rodním muzeu v Praze (J. Bouzek)

Antické studie v Kazachstánu (J. Karamon)

Antická knihovna (R. Mertlík)

Pium desiderium — kéž se splní! (R. Mertlík)

Správa o založení a činnosti Jednoty klasických filologov na Slovensku (M. Okál)

Přednášky JKF v r. 1969

„Antika a dnešek" z odstupu čtyř let (E. Svobodová)

Zájezd JKF do Muzea antického umění v Hostinném (E. Svobodová)

Správa o vyučováni latinského jazyka programovou metodou vo Francúzsku (E. Šimovičová)

5. mezinárodní kongres klasických studií (L. Vidman)

 

Referáty - Censurae librorum

Čtení z antiky (R. Mertlik) 

Eikeboom R. - Holterman, Programmierte lateinische Grammatik (E. Šimovičová) 

Frel J., Od tyranů k Sokratovi (E. Svobodová) 

Glockmann G., Homer in der frühchristlichen Literatur bis Justinus (H. Kopřiva)

Hnátek J. a kolektiv, Cvičebnice jazyka řeckého (J. Janda)

Kahn A. D., Byron’s single diíference with Homer and Virgil (H. Kopřiva)

Kierdorf W., Erlebnis und Darstellung der Perserkriege (H. Kopřiva)

Kucharský P., Právnický slovník a právnické texty latinské (vl)

Norberg D., Manuel pratique de latin médiéval (A. Vidmanová)

Špaňár J. — Hrabovský J., Latinskoslovenský a slovenskolatinský slovník (H. Kopřiva)

Tři novolatinské časopisy (H. Kopřiva)

Ürögdi G., Tak žil starý Řim (V. Marek)

 

Spolkové zprávy - E vita societatis