AVRIGA - ZJKF XI (1969)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Daňhelka J., K stému výročí založení Jednoty českých filologů

Fialová A., Jednota českých filologů a dnešek

Fialová A. - Hejnic J., Neznámý list Konráda Celta

Fischer O., Jupiter (vyd. E. Stehlíková)

Hejnic J., O památníku Jana Oršinovského z Fürstenfeidu

Janáček K., 100 let klasické filologie v JČF a JKF

Kamínková A., Obratný středověký napodobitel Horatiovy a Vergiliovy lyriky

Martínek J., Jednolistové publikace Michala Pěčky z Radostic

Stehlíková E., Antigona není ještě mrtva

Tylová M., Bibliografie vědeckých prací doc. PhDr. Julie Novákové

Vránek Č., Vzpomínka na prof. Karla Svobodu

 

Zprávy - Relationes

Dostálová R., Zemřel prof. František Stuřík

Fialová A., 100. výročí založení Jednoty českých filologů

Machovec D., Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení II — Středověk

Přednášky JKF v r. 1968 

Varcl L., Zahajovací projev na konferenci k 100. výročí JČF

Zprávy Academia klubu

 

Referáty - Censurae librorum

Diogenis Oeniandis fragmenta, ed. C. W. Chilton (H. Kopřiva)

Longepierre, Médée, ed. T. Tobari (E. Stehlíková)

Oxford Latin Dictionary (K. Čupr)

Öberg, Notice et extraits du manuscript Q 19 de Strängnäs (J. Martínek)

Pindaros, Olympijské zpěvy, přel. J. Šprincl (H. Kopřiva)

Popovič A., Překlad a výraz (H. Kopřiva)

Sapfo, Z písní lásky, přel. F. Stiebitz (H. Kopřiva)

Truhlář A. - Hrdina K. - Hejnic J. - Martínek J., Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 3 (P. Spunar)

U. Westerbergh, Glossarium till medeltigslatinet i Sverige (D. Martínková)

 

Spolkové zprávy - E vita societatis