AVRIGA - ZJKF XIII (1971)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

J. BAŽANT: Krétské fresky

J. BENEŠ: Cesty za antikou v Bulharsku

J. ČERVINKA: K problematice současného vyučovánÍ latině na gymnasiích

J. HEJNIC: Ke Kuthenově básni In tempestatem Pragae nuper factam z roku 1562

J. KRÁL: Vzpomínky na klasického filologa univ. profesora Dr. Josefa Krále

J. MARTÍNEK: Napodobení a překlad Erasmovy básně Expostulatio v díle dvou českých humanistů / Quo modo poetae Bohemi Expostulationem Erasmi imitati sint et in sermonem patrium verterint

D. MARTÍNKOVÁ: Slovníky středověké latiny

M. OKÁL: Hieronymus Balbus / Jérome Balbus

?: Petr Baroš, clen trenčianského básnickeho krúžku / Pierre Bartoš, membre du cercle poëtique de Trenčín

Paraschos, A., Řeka (přel. L. Hoch)

E. STEHLÍKOVÁ: Majitel osudu. Poznámka ke hře Milana Kundery Majitelé klíčů

 

Zprávy - Relationes

Conventus imnium gentium Latinis litteris linguaque fovendis (L. Drastíková)

Přednášky JKF v r. 1970

 

Referáty - Censurae librorum

B.Hassensteinii a Lobkowicz Epostulae I, ed. J. Martínek et D. Martínková (P. Spunar)

Kranz G., Europas christliche Literatur von 500-1500 (H. Kopřiva)

Maturitní otázky z římských reálií (E. Svobodová)

Quinque claves sapientiae, rec. A. Vidmanová-Schmidtová (P. Spunar)

Runciman, S., Pád Cařihradu (V. Bartůšek)

Stehlíková E., Antika a česká poesie po roce 1945 (E. Svobodová)

 

Spolkové zprávy - E vita societatis