AVRIGA - ZJKF VI/2 (1964)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

Zemřel Sergej Ivanovič Sobolevskij - I. S. Sobolevskij mortuus (-esv)

K pětasedmdesátinám ředitele Jaroslava Hory - J. Hora septuaginta quinque annos natus (Z. K. Vysoký)

Články / Commentationes

Jiří FREL - Nová kamej s podobiznou Klaudia - Gemma effigie Claudii ornata

Anežka FROLÍKOVÁ - O jedné delfské věštbě - De oraculo Delphico quodam 

Jiří FREL - Štursovy kresby antik - Quo modo Štursa monumenta artis antiquae delineaverit

Růžena DOSTÁLOVÁ - Papež a patriarcha - Papa Romanus et patriarcha Constantinopolitanus 

Josef HEJNIC - K literární tvorbě humanistů Šimona Proxena a Petra Codicilla - Quo modo Simon Proxenus et Petrus Codicillus Bohemi Philippum Melanchthonem imitati sint 

(-dm) - Na studijní cestě před 400 léty - De itinere studiorum causa ante 400 annos suscepto

Julie NOVÁKOVÁ - Óda o klarských bohyních - De Clariis deabus ode

Radislav HOŠEK - Z korespondence Václava Dobruského s Konstantinem Jirečkem - Venceslai Dobruský et Constantini Jireček litterarum commercium 

Diskuse a polemiky / Discussiones et polemicae

Jak překládat řecké naukové texty - Quo modo textus Graeci didactici vertendi sint (K. Berka)

O datování dochovaných pozdních římských zákonů - Quo modo in legibus intra saeculum IV et V latis temporum ratio probetur atque emendetur (J. Češka)

Z nové literatury / De novis libris iudicia

J. Burian, G. J. Caesar (L. Vidman)

Konstantin Kavafl, Ithaka (přeložil - vertit JF)

Olympijská hymna k prvním obnoveným olympijským hrám - Hymnus in horrorem Olympiorum a. 1896 resuscitatorum compositus ( R. D. - Je, V. Businský)

Zprávy / Relationes

Zpráva o konferenci pracovníků ve vědách o antickém starověku - Concilium de antiquitate Graeco-Romana habitum 

Ze zahraničních knihoven - Quae in bibliothecis exteris sint cognita (J. Martínek)

Večer antického dramatu - Recitationes dramatis antiqui (E. Prudíková)

Klasická filologie v zahraničí - Studia classica apud extraneos: Institutum Romanum Finlandiae (L. Vidman)

Činnost sekce popularizace při varšavském kruhu Polskiego Towarzystwa Filologicznego - Quo modo Societas philologa Polonorum Varsoviae notitiam antiquitatis propaget (K. Kreyserová)

Novinky z archeologie - Nova archeologica (-esv-)

Ze světa - Varia (-esv-)

Zprávy o činnosti JKF / De vita societatis JKF

Zpráva o činnosti JKF v r. 1963 - Quid Societas philologorum classicorum a. 1963 gesserit

Změny ve stavu členstva / Societatis Additamenta ad laterculum membrorum

Přednášky JKF v r. 1963 - Argumenta lectionum Pragae et Brunae a. 1963 habitarum