AVRIGA - ZJKF XV/1 (1973)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

Rozloučení - In memoriam

Za profesorem PhDr. Gabrielem Hejzlarem (J. Beneš)

ln memoriam R. Kuthan (A Frolíková)

Články 

De Ovidio in litteris Bohemicis (E. Kamínková)

Význam rukopisných dokladů pro zpracování Slovníku středověké latiny v Českých zemích (D. Martínková)

De non necessaria emendatione carminis, quod a Philippe Melanchtone scriptum esse creditur (J. Martínek)

K Dubraviovu spisu De piscinis (I. Šťovíček)

Nad poezií Eduarda Petišky (E. Stehlíková)

Samostatné dobrovolné studijní práce studentu na gymnasiu (H. Kušková)

Překlad - Translatio

Achilles Paraschos, Svítání ve Skythii (přel. L. Hoch)

Zprávy - Relationes

Výstava "Dějiny antických sbírek v Národním muzeu v Praze" (V. Bartůšek)

Seminář o antických sbírkách v Československu (L. Vidman)

VI. epigrafický kongres (L. Vidman)

Konference o Helénismu (L. Vidman)

Z nové literatury

R. Pfeiffer, Geschichte der Klassischen Philologie (H. Kopřiva)

P. Oliva, Sparta a její sociální problémy (L. Vidman)

K. Janáček, Sextus Empiricus Sceptical Methods (J. Janda)

Rufus Ephesius, Quaestiones medicinales, ed H. Gartner (H. Kopřiva)

Eirene VIII, 1970. IC, 1971 (-aa-)

Musaios, Héro a Leander, prel. I. Šafár (E. Šimovičová)

Zprávy o činnosti JKF a SJKF - De vita societatum JKF et SJKF

Zpráva o činnosti JKF v roce 1971

Správa o činnosti Jednoty klasických filologov pri SAV za r. 1971

Přednášky JKF v r. 1972