AVRIGA - ZJKF VIII (1966)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

 

Články - Commentationes

K. BERÁNEK - M. Jana ml. z Gryllocva modlitba za štěstí manželské — De M. loannis minoris Grylli a Gryllova epithalamio proprio

M. DUFKOVÁ - Zlomek attické černofigurové amfory v Praze — Amphore attique à figures noires à Prague

ELIÁŠ - B. ŽÁČEK - Antické motivy v raném období tvorby Jiřího Wolkra — Les motifs antiques dans les Juvéniles de Jiří Wolker

J. FREL - Afrodíté anadyomené / Un torse d'Afrodité anadyoméné

J. FREL - Plato subridens

J. FREL - Sochař Artemísie — Le sculpteur ďArtemisias

A. FROLÍKOVÁ - "Antická knihovna" v Československém rozhlase: Pseudo-Ísokratés, K Démonikovi

J. HEJNIC - K drobným historickým spisům Prokopa Lupáče

J. HEJNIC - K Rochotiově skladbě Seismografia inclyti regni Bohemiae

Radislav HOŠEK - Antika v našem literárním dnešku

Jan JANDA - Epikúrova životní moudrost — Die Lebensweisheit Epikurs

Jan JANDA - K problematice formací v antice — Zur Problematik der sozial-ökonomischen Formationen in der Antike

Karasutsas l., Iónie (přel. L. Hoch)

Jan MARTÍNEK - Propemptikon na cestu do Polska z r. 1608 — De Casparis Ambrosii Hossticeni itinere Polonico carminibus amicorum celebrato

Jan MARTÍNEK - Souborné vydání exulantských spisů Samuela Martinia z Dražova / De duobus voluminibus operum M. Samuelis Martinii a Dražov

Jan MARTÍNEK - Spis Václava Clementa Žebráckého Fama posthuma z r. 1629 — De „Fama posthuma Comitis Thurni“ a Venceslao Clemente anno 1629 scripta

Dana MARTÍNKOVÁ - Literární prvotina humanisty Šimona Proxena — De Simonis Proxeni operum primitiis 

Dana MARTÍNKOVÁ - Několik poznámek k latinskému a českému textu traktátu Bohuslava Hasištejnského o správě státu / Aliquot annotationes ad Bohuslai Hassensteinii opusculum, quod est de republica, eiusque versionem Bohemicam pertinentes

Dana MARTÍNKOVÁ - Succotrinus — citrinus

Bohumila MOUCHOVÁ - Definitivní řešení etruských číslovek 1—6? — Eine definitive Lösung des Problems der etruskischen Zahlwörter vos 1—6?

Bohumila MOUCHOVÁ - Suetonius a Tacitus o některých okolnostech Galbovy smrti / Suetonius und Tacitus über die Todesumstände Galbas 

N. NOVÁKOVÁ -  Terakota podle Alkámenova Herma — Une terre-cuite ďaprès l’Hermès ďAlvamène

Porfyras L., Večer na vsi (přel. L.Hoch)

E. STEHLÍKOVÁ - Věčný Amfitryon — Amphitruo sempiternus

L. VARCL - "Antická knihovna" v Československém rozhlase: Lúkiános, Milovník lží 

A. VIDMANOVÁ - Sokrates jako učitel Alexandrův — Socrates Alexandri magister

Spiridon Zambelios, Lásky žel (přeložil - vertit L. Hoch)

 

Zprávy - Relationes

Jan BURIAN - Veruda 1965

-dm- 500 let Academie Istropolitany

L. Drastíková: Zpráva o celostátní instruktáži učitelů latiny 

-esv- Ohlas ,.Antické knihovny“ u posluchačů rozhlasu

-esv- Rozloučení s antikou?

J. Frel, Výstava Antika a její tradice v Brně 9/4—9/5 1966

E. Kamínková, školské kolokvium na konferenci v Brně

K. Kreyser, Činnost sekce popularizace vědy o antice při varšavském kruhu Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Mezinárodní konference Antika a dnešek

Přednášky JKF v r. 1965

L. Vidman, †Bohumil Sládeček

L. Vidman, Kolokvium o klasických studiích ve vyučování 

 -v v- Societates philologorum extraneae: Mezinárodní konference klasických studií v Budapešti 

 

Referáty - Censurae librorum

Bartoněk A., Latina pro posluchače filosofické fakulty (E. Simovičová)

Burian J, — Mouchová B., Záhadní Etruskové (L. Vidman)

Hejnic J. — Martínek J., Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě  (P. Spunar)

Q. Horatius Flaccus, Ódy a epódy. Přel. I. Šafář (H. Kopřiva)

W. Jens, Odysseova závěť (Eva Stehlíková)

Report of the Colloquium on the Classics in Education 1965 (E. Kamínková)

Sofokles, Antigona. Přel. V. Renč (H. Kopřiva)

Špaňár J. — Kettner E., Latinčina (Věra Fatková)

 

Spolkové zprávy - E vita societatis