AVRIGA - ZJKF IX/1 (1967)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Dana MARTÍNKOVÁ - Neomon

Josef HEJNIC - K latinské literární činnosti M. Brikcího z Licka / De duobus M. Briccii de Licko carminibus Latinis

Jan MARTÍNEK - Příspěvek k poznání Koldínovy latinské tvorby / De Latinis carminibus Pauli Christiani a Koldina

Pavel SPUNAR - Doplňky k Rukověti humanistického básnictví I / Suppléments de dépots de Ia Bibliothěque. Nationale a Vienne concernant le premier volume de Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě

I. HONL - Antické prvky v českém místopise / Topographica Bohemica e nominibus antiquis derivata

Eva STEHLÍKOVÁ - Třikrát Diogenes / Ter Diogenes

B.B. - Plán na vytvoření rukopisného centra

-ps-Institut de Recherche et ďHistoire des Textes

-ps- - Středolatinská filologie v Mnichově

Zprávy - Relationes

"Antika a česká kultura od husitství do Bílé hory" (P. Spunar)

XII. valné shromáždění Fédération Internationale des Associations ďEtudes Classiques (L. Vidman)

Latina a dnešek (-ps-)

XIII. mezinárodní byzantologický kongres v Oxforfordu (R. Dostálová)

I. mezinárodní kongres balkanistických studií (R. Dostálová)

Referáty - Censurae librorum

S. I. Radcig, Vvedenije v klassičeskuju filologiju (H. Kopřiva)

R. Hošek, Úvod do studia latiny (L. Vidman)

L. Vidman, Bibliografie řeckých a latinských studií v Československu za léta 1951-1960 (S. Segert)

W. Hoffman, Hannibal (S. Segert)

L.Thelen, Christliche Malerei aus romischen Katakomben (H. Kopřiva)

M. Flodr, Die griechische und romische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance (H. Kopřiva)

Jubilejní ročník 20. "Meandru" (J. Karamon)

Klasické jazyky v nacistické střední škole (E. Kamínková)